KAMERINĖS MUZIKOS FESTIVALIS

 

2012 lapkričio 16-ąją Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje bei Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje įvyko pirmasis tarptautinis Mykolo Kleopo Oginskio kamerinės muzikos festivalis-konkursas „Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai“, skirtas pirmosios Lietuvoje profesionaliosios muzikos mokyklos įkūrimo 140-mečiui paminėti.


Šiame festivalyje-konkurse buvo puikiai sugeneruotos ir įgyvendintos rietaviškių ir Klaipėdos menininkų, kultūros darbuotojų, muziejininkų ir meno mylėtojų išsakytos idėjos ir mintys, kad Rietave turėtų plačiai suskambėti kamerinė kunigaikščio, kompozitoriaus M. K. Oginskio muzika, kurios aidas nuskrietų per visą Lietuvą ir už jos ribų, kaip kažkada sklido kunigaikščio M. K. Oginskio muzika ir visuomeninė veikla. Šio festivalio-konkurso dalyvių geografija gana plati. Jame dalyvavo pianistai ir vokalistai iš Lietuvos Edukologijos universiteto Vilniuje, Klaipėdos universiteto menų fakulteto, nacionalinės M. K. Čiurlionio ir Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijų, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos, Kauno J. Gruodžio, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijų, Šiaulių S. Sondeckio menų mokyklos, Plungės Mykolo Oginskio, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio, Viekšnių Vinco Deniušo, Kretingos, Skuodo, Salantų, Platelių meno mokyklų, Kauno A. Kačanausko, Klaipėdos J. Karoso, J. Kačinsko, Mažeikių V. Klovos, Radviliškio, Priekulės, Gargždų muzikos mokyklų. Svečiai iš Daugpilio vidurinės muzikos mokyklos, Kauno Vyturio katalikiškos mokyklos. Konkurso pagrindinis organizatorius – Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla, turinti puikų ir iniciatyvų mokytojų kolektyvą, vadovaujamą direktorės Ritos Urniežienės, kuris ne tik ugdo jaunąją rietaviškių kartą Oginskių kultūros paveldo puoselėjimo dvasia, bet ir geba organizuoti puikius renginius, pritraukiant išorės iškilių menininkų ir kultūros darbuotojų pajėgas. Tuo galime įsitikinti pamatę, kad į organizacinio komiteto veiklą aktyviai įsitraukė įvairios įstaigos, organizacijos su jų vadovais priešakyje: Rietavo savivaldybės kultūros švietimo ir sporto vedėja Lidija Rėkašienė ir jos pavaduotoja kultūrai Jolanta Bertauskienė, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, Kauno filharmonijos direktorius Justinas Krėpšta, kultūros centro direktorius Vytautas Kažukauskas. Labai daug energijos, kūrybinių minčių ir širdies įdėjo trys menininkės iš Klaipėdos – aktorė, gerosios valios UNICEF Lietuva ambasadorė, Klaipėdos universiteto lektorė Virginija Kochanskytė, tapusi renginio meno vadove, Klaipėdos universiteto menų fakulteto ir Stasio Šimkaus konservatorijos vokalo dėstytoja, dirbusi konkurso komisijoje, Giedrė Zeicaitė, Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, pianistė, tarptautinių konkursų laureatė Vaiva Purlytė, kuri surinko 24 Mykolo Kleopo Oginskio polonezų natas ir, finansuojant Rietavo kraštiečių klubui, rūpinosi jų leidyba.

Festivalis buvo globojamas ir remiamas Rietavo savivaldybės mero Antano Černeckio, mero pavaduotojo, Žemaitijos kolegijos direktoriaus Jono Bačinsko, Seimo narių Jurgio Razmos, Vytauto Gabšio, Rietavo parapijos klebono Antano Gutkausko.

Festivaliui remti buvo pritrauktos gausios Rietavo smulkiųjų verslininkų ir meno mylėtojų pajėgos, kurios įsteigė prizus konkurso nugalėtojams.

Pirmajame M. K. Oginskio festivalyje-konkurse „Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai“ dalyvavo 40 jaunųjų pianistų iš įvairių Lietuvos vietovių ir Latvijos. Konkurso dalyviai varžėsi įvairiose amžiaus kategorijose nuo 8 iki 19 metų amžiaus. Šiame konkurse jie privalėjo atlikti M. K. Oginskio polonezą, ir laisvai pasirinktą programą. Pianistų komisijoje dirbo žymūs Lietuvos, Latvijos pedagogai ir menininkai – Vaiva Purlytė, Šviesė Čepliauskaitė, Elina Bambane. Komisijai vadovavo daugkartinis pianistų konkursų pirmininkas, nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos pedagogas Donaldas Račys, kuris dalindamasis įspūdžiais apie konkursą teigė, kad M. K. Oginskio fortepijoninė muzika yra nepelnytai primiršta, kad ją nėra labai lengva atlikti, ypač jauno amžiaus mokiniams, ir stebint moksleivių pasirodymus jam kilo profesinis smalsumas, kaip pedagogai bando spręsti technines problemas, norint kad jų auklėtiniai profesionaliai pagrotų polonezus. Pianistas apgailestavo, kad beveik nenagrinėta Oginskio fortepijoninės kūrybos atlikimo stilistika ir interpretacija, todėl šis konkursas turėtų paskatinti ne tik M. K. Oginskio muzikinio palikimo sklaidą, bet ir gilesnę jo kūrybos analizę.

Labai džiugu, kad į konkurso organizatorių kvietimą atsiliepė nemažas būrys vokalinės muzikos puoselėtojų. Įvairiose amžiaus kategorijose varžėsi net 30 dainininkų nuo 14 iki 23 metų amžiaus. Visi jie dainavo M. K. Oginskio romansus ir laisvai pasirinktus kūrinius. Žiuri nariais buvo Lietuvos ir Baltarusijos vokalo meistrai ir pedagogai: nusipelnęs Baltarusijos artistas Viktoras Skorobogatovas, Aušra Liutkutė, Giedrė Zeicaitė. Komisijai vadovavo Nacionalinės premijos laureatė, operos solistė Asta Krikščiūnaitė, kuri dalinantis konkurso įspūdžiais pasakė, kad M. K. Oginskio romansai jai buvo nemažas atradimas ir kad po šio konkurso, jos manymu, ne vieno Lietuvos vokalisto repertuaras pasipildys šio kompozitoriaus kūryba. Dainininkė taip pat žadėjo ateityje prisidėti prie romansų sklaidos. Daug malonių įspūdžių konkursas paliko ir svečiui iš Baltarusijos Viktorui Skorobogatovui. Jis stebėjosi profesionaliu konkurso dalyvių paruošimu ir aukštu meniniu konkurso lygiu. Viktoras Skorobogatovas yra išsamiai išnagrinėjęs 18 kompozitoriaus romansų ir parengęs juos leidybai, tačiau didžiausia dovana jam buvo tai, kad konkurse išgirdo M. K. Oginskio romansus apie kurių egzistavimą nė nežinojo. G. Zeicaitė paminėjo, kad Lietuvoje leidybai jau parengti 28 romansai.

Po konkurso vyko komisijos narių koncertas konkurso dalyviams ir Rietavo bendruomenei, vedamas festivalio-konkurso meno vadovės aktorės Virginijos Kochanskytės, kuriame buvo atliekama M. K. Oginskio vokalinė, fortepijoninė kūryba ir tos epochos kitų kompozitorių kūriniai, sulaukę gausių aplodismentų. Šventinę nuotaiką apvainikavo konkurso dalyvių apdovanojimas. Konkurso dalyvius sveikino Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Lidija Rėkašienė, svečiai iš Baltarusijos - fondo „Šiaurės Atėnai” pirmininkas Piotras Južekas, profesorius, operos solistas Viktoras Skorobogatovas, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, savo sveikinimą atsiuntė Seimo narys Jurgis Razma. Visi konkurso dalyviai pianistai buvo apdovanoti ką tik išleistais 24 M. K. Oginskio polonezų rinkiniais, o vokalistai kompaktiniais diskais, kuriuose trijų menininkių - Giedrės Zeicaitės, Šviesės Čepliauskaitės ir Virginijos Kochanskytės - įamžinta kompozitoriaus fortepijoninė ir vokalinė kūryba, laiškų fragmentai ir išdalinti ilgai laukti diplomai ir rėmėjų dovanos.

Pianistų konkurse I vietos laureato diplomais apdovanoti: A kategorijoje - Simonas Miknius iš Kauno „Vyturio“ katalikiškos mokyklos, mokytoja Jolanda Zemlevičienė ir Milana Igonina, Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos auklėtinė, mokytoja Galina Deiner. A1 kategorijoje – Arminas Suchovas iš Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, mokytoja Audronė Paškauskienė. B kategorijoje – Emilija Jokubaitytė, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos auklėtinė, mokytoja Ieva Skergelzienė, C kategorijoje - Lina Žutautaitė iš Kretingos meno mokyklos, mokytoja Virginija Ruzgienė. II vietos laureato diplomais apdovanoti: A kategorijoje - Karolina Jurkutė iš Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos, mokytoja Rita Budzinauskienė, A1 kategorijoje Eglė Karpavičiūtė, Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos auklėtinė, mokytoja Vida Ona Jagminaitė, C1 kategorijoje - Ugnė Kaušiūtė iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, mokytoja Vilija Geležiūtė, D kategorijoje - Viktorija Trofimova iš Daugpilio muzikos mokyklos, mokytoja Larisa Lebedeva. III vietos nugalėtojais tapo: A kategorijoje - Ieva Taujanskaitė iš Salantų meno mokyklos, mokytoja Rima Gutautaitė, B kategorijoje - Grėtė Ubartaitė, Priekulės muzikos mokyklos auklėtinė, mokytoja Silvija Petukauskienė, C kategorijoje - Martyna Kučinskaitė iš Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos, mokytoja Aušra Kučinskienė. Diplomais apdovanoti: A kategorijoje - Rūta Skergelzaitė, Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos auklėtinė, mokytoja Vera Konkova, Deimantė Domarkaitė iš Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos, mokytoja Judita Stankutė, Kamilė Kuzminskaitė, Priekulės muzikos mokyklos auklėtinė, mokytoja Raimonda Jasinskienė, Povilas Grimalis iš Gargždų muzikos mokyklos, mokytojas Petras Katauskis, A1 - kategorijoje Vilius Boimistrukas Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos auklėtinis, mokytoja Asta Brazienė, B kategorijoje - Marija Čiurilova iš Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos, mokytoja Vera Konkova, Vitalija Šniaukaitė Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos auklėtinė, mokytoja Ieva Skergelzienė, Aurėja Stanislovaitytė iš Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos, mokytoja Gitana Masiulienė, Urtė Andriušaitytė Radviliškio muzikos mokyklos auklėtinė, mokytoja Diana Sabulienė, C kategorijoje - Airina Bespamiatnova iš Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos, mokytoja Olga Parfeniuk ir Semionas Kozliukas, mokytoja Jelena Kvaša, C1 kategorijoje - Ieva Parnarauskaitė Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos auklėtinė, mokytoja Biruta Vaišienė, D1 kategorijoje - Erika Juršaitė iš Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, mokytoja Živilė Čapienė ir Dainora Laukžemytė, mokytoja Renata Kriščiūnaitė-Barcevičienė.

Vokalistų konkurse I vietos laureato diplomais apdovanoti: A kategorijoje - Monika Šakytė iš Mažeikių V. Klovos muzikos mokyklos, mokytoja Dalia Olberkienė, A1 kategorijoje - Emilija Kavaliauskytė Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos auklėtinė, mokytoja Rūta Kociūtė Agafonovienė, B kategorijoje - Maksas Krylovas, Daugpilio vidurinės muzikos mokyklos auklėtinis, mokytoja Viktorija Cirule, B1 kategorijoje - Osvaldas Petraška iš Kauno J. Gruodžio konservatorijos, mokytojas Giedrius Prunskus, C kategorijoje - Olga Vrešča, Daugpilio vidurinės muzikos mokyklos auklėtinė, mokytoja Olga Salna. II vietos laureato diplomais apdovanoti: A kategorijoje - Eidvilė Kadytė Rietavo M. K Oginskio meno mokyklos auklėtinė, mokytoja Rita Urniežienė, A1 kategorijoje - Marius Prižgintas iš Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, mokytoja Giedrė Zeicaitė, B1 kategorijoje - Erika Ostrenkova iš Klaipėdos universiteto Menų fakulteto, mokytoja Giedrė Zeicaitė, C1 kategorijoje - Beata Ignatavičiūtė Klaipėdos universiteto menų fakulteto auklėtinė, mokytoja Valentina Vadoklienė. III vietos nugalėtojais tapo: A1 kategorijoje - Kristina Čeidaitė iš Šiaulių S. Sondeckio menų mokyklos, mokytoja Beata Smiltinikienė, B1 kategorijoje - Greta Dulkytė Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos auklėtinė, mokytoja Rūta Kociūtė-Agafonovienė. Diplomais apdovanoti: A1 kategorijoje - Marius Kraujalis ir Karolis Kašiuba iš Kauno J. Gruodžio konservatorijos, mokytojas Giedrius Prunskus, B1 kategorijoje - Severija Tankūnaitė, Šiaulių S. Sondeckio menų mokyklos auklėtinė, mokytoja Beata Smiltinikienė, Ieva Repeckaitė iš Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, mokytoja Valerija Balsytė ir Ernesta Stankutė, mokytoja Rūta Kociūtė Agafonovienė ir Gabrielė Kučinskaitė Klaipėdos universiteto Menų fakulteto auklėtinė, mokytoja Valentina Vadoklienė.

Dalyviams taip pat buvo įsteigtos įvairios nominacijos savo kategorijose už geriausiai atliktą M. K. Oginskio kūrinį, lietuvių kompozitoriaus kūrinį, artistiškumą. Du konkurso dalyviai Rietavo savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus buvo apdovanoti specialiu prizu už geriausią M. K. Oginskio kūrinio atlikimą – pianistė Emilija Jokubaitytė iš Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos ir vokalistas Maksas Krylovas iš Daugpilio vidurinės muzikos mokyklos.

Buvo apdovanota ir geriausia konkurso koncertmeisterė. Ja tapo Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos dėstytoja Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė. Taip pat apdovanoti moksleiviai dailininkai, kurie laimėjo prizines vietas festivalio-konkurso logotipo kūrimo konkurse. Konkurso nugalėtoju tapo Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos moksleivis Rokas Drukteinis.

Dalinantis įspūdžiais atsirado terpė ne tik užmegzti glaudesnius ryšius su užsienio menininkais, bet ir atlikti išsamią M. K. Oginskio muzikos analizę jungiantis įvairių šalių menininkams, kas jau ne vienerius vyksta tarp Lietuvos ir Baltarusijos istorikų ir muziejininkų.

Apibendrinant norisi pasakyti, kad M. K. Oginskio kamerinės muzikos festivalis- konkursas yra labai savalaikis ir svarbus reiškinys Lietuvos muzikiniam gyvenimui, sujungiantis įvairių menininkų ir kultūros puoselėtojų veiklą siekiant išsaugoti ir giliau pažinti Lietuvos muzikinį paveldą.

Rita URNIEŽIENĖ

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos direktorė

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2024-07-21