TARYBOS POSĖDŽIO METU PRIIMTAS SPRENDIMAS LIKVIDUOTI ŽADVAINIŲ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ
2022-05-27


Gegužės 26 d. vyko Rietavo savivaldybės tarybos posėdis, kuriame vieningai pritarta šioms praėjusių metų ataskaitoms: Rietavo savivaldybės kultūros centro, Rietavo Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus, Rietavo atviro jaunimo centro, Rietavo socialinių paslaugų centro ir Rietavo savivaldybės priešgaisrinės tarnybos. 

Vieningai priimtas sprendimas „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Rietavo lopšelyje-darželyje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vykdant maisto produktų ir ugdymo reikmėms reikalingų prekių viešuosius pirkimus nustatyta, kad šių prekių kainos padidėjo 15–20 proc., todėl didėja mokesčiai už vaiko išlaikymą kiekvieną lankytiną dieną. Sprendimas įsigalios nuo birželio 1 d. 

Tarybos nariai priėmė sprendimą „Dėl Rietavo savivaldybės Žadvainių pagrindinės mokyklos likvidavimo“. Rietavo savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano, patvirtinto Rietavo savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-63 „Dėl Rietavo savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 1 priedo 3 punkte yra numatyta likviduoti Rietavo savivaldybės Žadvainių pagrindinę mokyklą iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Dviem Tarybos nariams nusišalinus ir dviem susilaikius – sprendimas buvo priimtas. 

Priimtas sprendimas ir „Dėl priėmimo į Rietavo savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo priedo pakeitimo“. Rietavo savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022–2026 metų priemonių plane numatyta, kad iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Rietavo savivaldybės Žadvainių pagrindinė mokykla likviduojama, todėl būtina keisti Rietavo savivaldybės Žadvainių pagrindinei mokyklai priskirtas aptarnavimo teritorijas. Kitu sprendimu „Dėl Rietavo savivaldybės švietimo įstaigų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ Savivaldybės taryba kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. nustato, o iki rugsėjo 1 d. patikslina klasių komplektų skaičių bendrojo ugdymo mokyklose. 

Nustatytas Rietavo lopšelio-darželio darbo vasaros metu laikas. Nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. įstaiga dirbs įprastu grafiku, nuo liepos 1 d. iki liepos 29 d. – veiks šešios mišraus amžiaus grupės (10,5 val. per dieną), nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. – nedirbs. 

Priimtas sprendimas „Dėl 2022–2023 mokslo metų pradžios ir trukmės Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje nustatymo“. Meno mokyklos mokslo metų pradžia nustatyta nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2023 m. birželio 8 d. Nuo birželio 9 d. vyks pasiruošimas tarptautiniams respublikiniams festivaliams, dailės projektams, kultūrinė, pažintinė, praktinė ir koncertinė veikla. 

Vieningai Tarybos nariai priėmė sprendimą ir „Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“. Nustatyti tokie 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai Rietavo savivaldybės teritorijoje: 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės nekilnojamajam turtui, 3,0 proc. apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui. Konkretų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, kuris galios Savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, nustato Savivaldybės taryba iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 dienos. 

Sprendimu „Dėl ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ Savivaldybės nuosavybėn perimtas Tverų bendruomenės perduodamas turtas bus perduotas  Rietavo savivaldybės administracijos Tverų seniūnijai (mobilus stendas, lauko estrada, turgavietė, paminklinis akmuo „Vykintas“, riboženklis „TVERA“) ir Rietavo sav. Tverų gimnazijai (skulptūra „Plunksna“). 

Tarybos posėdžio metu priimti ir šie sprendimo projektai: „Dėl Rietavo savivaldybės kultūros centro patalpų ir kitų teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“, „Dėl Rietavo savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“, „Dėl Rietavo savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti patvirtinimo“ bei 3 sprendimo projektai „Dėl savivaldybės būsto pardavimo“. 

Išsekus Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimams pereita prie Rietavo savivaldybės mero informacijos ir Tarybos narių paklausimų. Plačiau kalbėta apie Rietavo kapinėse esančio paminklo, pastatyto sovietiniams kariams, likimą. Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis siūlė paminklą nugriauti ir į jo vietą perkelti atminimo akmenį žuvusiesiems. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pretenzijų dėl paminklo nukėlimo neturi, kadangi šis paminklas nėra kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje. Šia tema savo nuomones išsakė Viktoras Krajinas, Juozas Barsteiga, Augustas Šlimas, Alfredas Mockus, Albinas Maslauskas. Paminklo nukėlimui vieningai pritarta. 

Aptarta ir Lopaičių piliakalnio pažintinio tako problema. Dėl pažintinio tako avarinės būklės lankytis jame tapo nesaugu, todėl šiuo metu takas yra uždarytas. Lopaičių komplekso teritorijoje kabo pranešimai, kad takas uždarytas ir ant jo lipti yra draudžiama ir pavojinga. Lopaičių komplekso objektus yra leidžiama lankyti einant pro alkakalnį esančiais pramintais grunto takais.

VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ Telšių regiono padalinio iniciatyva yra parengtas Lopaičių piliakalnio infrastruktūros sutvarkymo projektas, tačiau šiemet šiai investicijai lėšų nebuvo skirta.

 

Atsakyta į kitus Tarybos narių paklausimus ir pastabas. Kitas Tarybos posėdis planuojamas birželio 16 d.

 

Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika