Rietavo trečiojo amžiaus universitetas

DALYVAVO MENO SAVIRAIŠKOS KOLEKTYVŲ SAMBŪRYJE-VARŽYTUVĖSE 

Rietavo Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) literatų klubas „Šviesa“ lapkričio 24 d. dalyvavo Telšiuose vykusiame Nacionalinės TAU asociacijos meno saviraiškos kolektyvų sambūryje-varžytuvėse ,,Meno, poetinio žodžio sintezė – leiskime skleistis kūrybai ir vaizduotei“. Su meninėmis programomis renginyje dalyvavo 13 kolektyvų iš visos Lietuvos. 

Rietavo TAU literatų klubo „Šviesa“ nariai Genovaitė Česnauskienė, Jonas Česnauskas, Antanas Liekis, Danutė Raubienė, Vaida Medeneckienė, Jūratė Viršilienė atlikę literatūrinę-muzikinę kompoziciją pagal Genovaitės Česnauskienės eiles „Keravuokem gimtuojė kalba“ (žemaitiškai) laimėjo nominaciją „Už Žemaitijos šaknų ir kultūros  populiarinimą“. 

Renginį organizavo ir kolektyvams dėkojo Telšių TAU direktorė Danutė Juškienė. Visus kolektyvus ir jų vadovus padėkomis ir dovanomis pagerbė Lietuvos Respublikos Seimo narė, Laikinosios Žemaičių grupės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė. 

Rietavo TAU informacija

 

RIETAVO SENJORAI PRADĖJO NAUJUS MOKSLO METUS 

Su gera nuotaika svečiai ir Rietavo TAU studentai rinkosi į naujų mokslo metų atidarymo šventę. Jų pradžią garbingai paskelbė Rietavo TAU rektorė Irena Kirklienė. Daug gražių sveikinimo žodžių senjorams išsakė Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, vicemerė Kristina Krasauskienė ir Rietavo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Grevienė. 

Kiekvienais metais bendruomenės gretos pasipildo naujais nariais. Šiemet net 13 senjorų nusprendė pagerinti savo gyvenimo kokybę ir jį paįvairinti naujomis spalvomis. Alina Jurkienė visų „pirmokų“ vardu padėkojo už šiltą priėmimą. 

Su praėjusių metų veikla supažindino TAU rektorė Irena Kirklienė. Ji dėkojo tarybos narėms už pagalbą organizuojant renginius, sveikatingumo stovyklas, išvykas. Namų ūkio fakulteto dekanei Darutei Mockienei įteikta padėka už ilgametį dalyvavimą Rietavo TAU tarybos veikloje ir nuoširdų bendradarbiavimą su bendruomene. Nuo šių mokslo metų Namų ūkio fakultetui vadovaus Jonas Česnauskas.   

Po dekanių pasisakymų rektorė visus pakvietė pasivaišinti, pabendrauti, pasidalinti vasaros įspūdžiais. Spalio pradžioje minima Tarptautinė senjorų diena, ta proga  Rietavo savivaldybės kultūros centras senjorams dovanojo koncertinę programą. 

Genovaitė Česnauskienė

Rietavo TAU tarybos narė

   

 

DRAUGYSTĖS KONCERTAS 

Ilgametė ir nuoširdi draugystė jungia Rietavo ir Gulbenės (Latvija) savivaldybes. Tarpusavyje bendrauja bei koncertinėmis programomis keičiasi ir senjorų bendruomenės. Rietavo Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) kvietimu rugpjūčio 29–30 d. Rietave svečiavosi Gulbenės pensininkų draugijos „Atspulgs 5“ delegacija. Pirmiausia svečiai apsilankė Rietavo savivaldybės administracijoje ir susitiko su Rietavo savivaldybės meru Antanu Černeckiu. 

Vakare rietaviškiams surengtas „Draugystės koncertas“, kurio metu nuotaikingą programą dovanojo Gulbenės šokių ir dainų kolektyvai bei Rietavo TAU šokių kolektyvas „Ringė“ ir moterų ansamblis „Rieveda“. 

Koncerto pradžioje Rietavo TAU rektorė Irena Kirklienė sveikino svečius ir visus susirinkusius. Gulbenės pensininkų draugijos „Atspulgs 5“ vadovė Anna Vigantė džiaugėsi maloniu priėmimu, gražia senjorų draugyste ir pristatė kolektyvus bei jų vadovus. 

Po koncerto padėkota visų kolektyvų vadovams, apsikeista simbolinėmis atminimo dovanėlėmis. Senjorai artimiau vieni su kitais galėjo pabendrauti vakaronėje, kur susirinkusius linksmino Rietavo kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Subata“. 

Sekančią dieną svečiams surengta ekskursija po Rietavą, kurios metu aplankytas Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir kitos lankytinos vietos. 

Už tai, kad svečiai buvo tinkamai priimti, organizatoriai dėkoja Rietavo savivaldybei, Rietavo savivaldybės kultūros centrui, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejui ir visiems prisidėjusiems prie renginio organizavimo. 

Genovaitė Česnauskienė

Rietavo TAU tarybos narė

   

SENJORŲ KONCERTAS SKIRTAS RIETAVO BAŽNYČIOS JUBILIEJUI 

Gražiausiomis gaidomis nuskambėjo šventinis koncertas, skirtas Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios jubiliejinei 150 metų sukakčiai paminėti. Renginį pradėjusi Rietavo trečiojo amžiaus universiteto (TAU) rektorė Irena Kirklienė bendruomenės vardu pasveikino parapijos kleboną Antaną Gutkauską, kuris jau 25 metus eina garbingu kunigystės keliu, tarnaudamas Dievui ir žmonėms. 

Skambiomis dainomis (choro vad. Erika Ostrenkova) ir eilėmis koncertą pradėjo Klaipėdos pagyvenusių žmonių klubas „Rūta“ (vad. Zita Čekanauskienė). Grakščiais šokiais (vad. Eugenija Bekerytė) ir melodingomis dainomis (vad. Rita Štrimaitienė) susirinkusius džiugino svečiai iš Vilkaviškio pagyvenusių žmonių klubo „Rudenėlis“, kuriems vadovauja Dana Akucevičienė. Gražią programą dovanojo Rietavo TAU saviveiklininkai: šokių kolektyvas „Ringė“ (vad. Rima Pleškienė), ansamblis „Rieveda“ (vad. Vilma Jokubauskaitė), literatų klubo „Šviesa“ skaitovės Danutė Raubienė ir Petrutė Bulvydaitė. Koncerto pabaigoje visus apjungė bendra Aldonos Ignatavičienės daina „O gyvenimas eina“. 

Po koncerto Rietavo TAU rektorė Irena Kirklienė nuoširdžius padėkos žodžius skyrė klubų vadovėms, šokių ir muzikos vadovėms, saviveiklininkams, žiūrovams ir visiems prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo. 

Genovaitė Česnauskienė

Rietavo TAU tarybos narė

   

 

 


PROTŲ MŪŠIS „AŠ VĖSKON ŽĖNAU APĖ VĖSKON“ 

Nenuilstantys ir žingeidūs Rietavo trečiojo amžiaus universiteto (TAU) senjorai aktyviai dalyvavo Protų mūšyje „Aš vėskon žėnau apė vėskon“. Renginį pradėjo TAU ansamblis „Rieveda“ (vad. Vilma Jokubauskaitė) su dainomis „Aplankyki senąjį Rietavą“ ir „Viskas telpa dainon“. 

Burtų keliu – traukiant numeriukus buvo išsiaiškinta komandų sudėtis. Kai visos 7 komandos pasiruošė, renginio vedėja Rožė Stanienė supažindino su taisyklėmis. Dalyviams teko kaip reikiant paplušėti, nes klausimai buvo sukti ir sudėtingi: „Žodžių grandinėlės“, „Tarmiški žodžiai“, „Taip ir Ne“, „Žinantiems – vieni niekai“, „Atspėk žodį“, „Apibrauk teisingą atsakymą“. Jų sudarytojos (Rožė Stanienė ir Aldona Paulauskienė) visus metus rinko žinias ir dėjo į užduočių kraitelę, kol susidarė solidus 6 užduočių klausimynas. 

Po kiekvienos užduoties komisijos narės – rektorė Irena Kirklienė ir Aldona Paulauskienė –  tikrino užduotis ir skaičiavo balus. Kai buvo atsakyta į visus klausimus ir suvesti rezultatai, paaiškėjo nugalėtojų komandos. 1 vietą iškovojo pirmoji komanda, 2 vietą užėmė ketvirtoji komanda, trečia vieta džiaugėsi šeštoji komanda. Prizinių vietų laimėtojai gavo diplomus ir saldžias dovanėles. Neliko nuskriausti ir likusieji – visi gavo padėkas ir saldžius prizus, kuriais pasidalino bendraudami prie arbatos puodelio. 

Genovaitė Česnauskienė 

Rietavo TAU tarybos narė

   

 

VEIKLĄ PRADĖJO RIETAVO TAU LITERATŲ KLUBAS „ŠVIESA“ 

 

Prasidėjus naujiems mokslo metams Rietavo trečiojo amžiaus universitete (TAU) nuspręsta įkurti literatų klubą. Spalio 21 d. įvyko pirmasis bendraminčių susibūrimas. Klubo veikloje dalyvauja kuriančios, skaitančios ir dainuojančios moterys bei du vyrai. Bendru sutarimu klubo vadove išrinkta literatė Genovaitė Česnauskienė. Senjorai, sulaukę brandaus amžiaus, nori skleisti gerą emociją, skambų žodį, įpintą posmuose ir dainose, tad simboliškai klubą pavadino „Šviesa“. 

Lapkričio 15 d. vyko Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos  organizuojama jubiliejinė Žemaitiškų skaitymų šventė-konkursas „Skaitīmā žemaitėškā – 2022“. Dešimtą kartą vykstančiuose Žemaitiškuose skaitymuose dalyvavo ir 5 Rietavo TAU literatų klubo „Šviesa“ atstovės. 

Lapkričio 17 d. vyko TAU bendruomenės susitikimas su Rietavo savivaldybės meru Antanu Černeckiu ir literatūrinė popietė. Klubo nariai atliko literatūrinę-muzikinę kompoziciją, kurios metu savo kūrybą skaitė Pranciška Salienė, Edita Tautvydienė, Galina Lekienė, Petrutė Bulvydaitė. Skaitovės Vida Minelgienė ir Vaida Medeneckienė paskaitė eilėraščių apie gimtinę. Skambėjo dainos pagal G. Česnauskienės eiles (muzikinei programai pasiruošti padėjo Jūratė Viršilienė). 

Gruodžio 6 d. Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija minėjo Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, šventėje su kūrybine programa dalyvavo Rietavo TAU literatų klubas.  Renginio metu netrūko dainų, eilių, gražių palinkėjimų. 

Po dviejų dienų paminėtos pedagogės, poetės, visuomenininkės, Rietavo garbės pilietės Birutė Lengvenienės 12-tos mirties metinės. Gausiai susirinkę Rietavo TAU klausytojai ir svečiai išklausė literatų klubo parengtą literatūrinę kompoziciją. Renginio metu buvo skaitomos poetės Birutės Lengvenienės eilės, humoreskos bei draugų kūriniai, skirti poetei.  Šiltais prisiminimais apie poetę pasidalino jos šeimos nariai, svečiai bei ją pažinoję TAU klausytojai. Rietavo TAU rektorė Irena Kirklienė pasidžiaugė klubo veikla, visiems palinkėjo šviesaus, turiningo Advento laikotarpio ir jaukių švenčių.

  

ĮTEIKĖ GARBĖS DIREKTORĖS TITULO SUTEIKIMO ATMINIMO ŽENKLĄ

Gruodžio 2 d. Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, Rietavo Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) rektorė Irena Kirklienė ir TAU narė Genovaitė Česnauskienė pasveikino buvusią ilgametę Rietavo TAU direktorę Alvyrą Andrijauskienę.

Alvyrai Andrijauskienei įteiktas Nacionalinės trečiojo amžiaus universiteto asociacijos tarybos spalio 28 d. pasirašytas Garbės direktorės titulo suteikimo atminimo ženklas. Savivaldybės meras dėkojo buvusiai ilgametei Rietavo TAU direktorei už begalinę stiprybę ir nuveiktus prasmingus darbus. Gražių žodžių negailėjo ir Irena Kirklienė, kuri viso Rietavo TAU vardu taip pat padėkojo už didžiulę meilę žmonėms bei rūpestį ir padarytus darbus dėl Rietavo TAU bendruomenės gerovės.

 


RIETAVO TAU PRADĖJO MOKSLO METUS IR IŠSIRINKO NAUJĄ VADOVĘ

Rugsėjo 27 d. Rietavo trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojai ir svečiai rinkosi ne tik į mokslo metų pradžios šventę, bet ir į visuotinį ataskaitinį susirinkimą. Šventė pradėta Rietavo TAU himnu, tylos minute pagerbti Amžinybėn  išėję bendruomenės nariai. 

Šiemet pirma mokslo metų pradžia, kai dėl pablogėjusios sveikatos šventėje nedalyvavo visų mylima ir gerbiama direktorė Alvyra Andrijauskienė, tad perskaityti veiklos ataskaitą už visus 12 metų įpareigojo Genovaitę Česnauskienę, kuri yra atsakinga už Rietavo TAU veiklos viešinimą. Visi susikaupę išklausė ataskaitą, kurioje apžvelgtas ilgas, drauge su senjorais nueitas kelias: sunki pradžia, fakultetų veikla, ryšiai su kitomis organizacijomis, konferencijos, universiados, 3 įgyvendinti projektai iš Europos sąjungos lėšų. 

Visuotiniam narių susirinkimui  buvo pateiktas A. Andrijauskienės prašymas atleisti ją iš Rietavo TAU direktorės pareigų. Tarybos susirinkime pasiūlyti 2 kandidatai – Gražina Grikšienė ir  Irena Kirklienė . G. Grikšienei atsisakius, I. Kirklienė ryžosi gelbėti susidariusią situaciją ir vadovauti Rietavo TAU veiklai. Ataskaitinio susirinkimo metu visi vienbalsiai pritarė ir naująja Rietavo TAU rektore patvirtinta Irena Kirklienė. Naujoji vadovė dėkojo už pasitikėjimą, pažadėjo tęsti pradėtus darbus ir supažindino su TAU taryba: Irena Kirklienė,

Aldona Paulauskienė, Saulė Kazragienė, Rožė Stanienė, Janina Virkšienė, Gražina Grikšienė, Jovita Damulienė, Liucija Buivydienė, Petrė Bulvydaitė, Darutė Mockienė, Jadvyga Gudauskienė, Genovaitė Česnauskienė, Laima Ramanauskienė, Alvyra Andrijauskienė (garbės narys). 

Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis ir Rietavo savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, laikinai einanti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pareigas Jolanta Grevienė išsakė gražiausius sveikinimo žodžius visai Rietavo TAU bendruomenei. Savivaldybės vadovas direktorei A. Andrijauskienei  perdavė padėkos raštą ir gėlių puokštę bei pasveikino naujai išrinktą rektorę. 

Šventės metu visos dekanės pristatė savo fakultetų veiklą. Ilgiausiai užtruko kultūros fakulteto ataskaita, nes šokėjos ir dainininkės net vasaros metu dalyvavo įvairiuose festivaliuose ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. 

Džiugu, kad kiekvienais metais universiteto klausytojų gretos pasipildo naujais nariais. Šiemet net 5 naujos narės įsijungs į Rietavo TAU veiklą – Eugenija Zubienė, Birutė Petreikienė, Danutė Raubienė. Danuta Jankauskienė, Vanda Norvilienė.

Po oficialiosios dalies visi mėgavosi puikiu TAU saviveiklininkų koncertu. Daug įdėta pastangų, daug nuveikta... Tikėkimės, kad dar ilgai eisime tuo pramintu keliu, o senjorų bendrystės laužas švies ir kvies sušilti sužvarbusius nuo vienatvės vėjų. 

Genovaitė Česnauskienė

Rietavo TAU tarybos narė

   

  

TURININGA RIETAVO TAU SENJORŲ VASARA

Šią vasarą Rietavo Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) šokėjos ir dainininkės su koncertine programa net du kartus buvo išvykusios į Latviją. Draugų kvietimu dalyvavo gražioje senjorų šventėje Giruliuose. 

Birželio 11 d. Latvijoje Olainės miestelyje vyko šokių festivalis „Visas mano gyvenimas yra viena kelionė“. Festivalyje dalyvavo 40 kolektyvų. Dauguma kolektyvų buvo iš Latvijos, 2 – iš Estijos, o Lietuvai atstovavo Rietavo TAU šokių kolektyvas „Ringė“ (vad. Rima Pleškienė). Buvo šokama įvairių tautų šokiai, į kurių pynę gražiai įsiliejo ir lietuviški akcentai. Skambant Raimondo Paulo dainų popuri festivalį užbaigė bendras visų kolektyvų šokis. 

Prieš keletą metų Rietavo TAU direktorės Alvyros Andrijauskienės nutiestas draugystės tiltas su Klaipėdos miesto LPŽA Klubu „Rūta“ rugpjūčio 12 d. vėl suvedė abu kolektyvus. Klubo vadovės Zitos Čekanauskienės kvietimu Rietavo senjorų choras „Rieveda“ (vad. Vilma Jokubauskaitė), šokių kolektyvas „Ringė“ ir skaitovė Genovaitė Česnauskienė dalyvavo renginyje Giruliuose „Senjorų bičiulystė – draugystės rate – 2022“. Pašokti, padainuoti, pabendrauti, pasigrožėti Baltijos jūra suvažiavo senjorų kolektyvai iš Klaipėdos, Kretingos, Rietavo, Šeduvos, Baisogalos, Tauragės. 

Rugpjūčio 21 d. Rietavo TAU šokių kolektyvas „Ringė“ ir choras „Rieveda“ važiavo į Liepoją, kur vyko ketvirtasis Latvijos senjorų šokių ir dainų festivalis. Rietavo TAU senjorus į festivalį pakvietė Latvijos respublikos Gulbenės miesto TAU vadovė Anna Vigante.  Šventėje dalyvavo apie 80 kolektyvų. Eisenoje visi turėjo savo atributiką, o rietaviškiai joje žygiavo iškėlę Lietuvos ir Rietavo TAU vėliavas.  

Genovaitė Česnauskienė

Rietavo TAU tarybos narė

   

  


ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „SENJORŲ SOCIALINĖ INTEGRCIJA“ 

Rietavo trečiojo amžiaus universitetas (TAU) sėkmingai užbaigė projektą „SENJORŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA“. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T- 927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ lėšomis, skirtomis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. 

Projektas pradėtas vykdyti 2020 metų vasario mėnesį. Projekto įgyvendinimo metu TAU klausytojai įgijo naujų žinių ir patirčių. Vasarą senjorai smagiai leido laiką sveikatingumo stovykloje „Senjorų vasara – 2020“, kurios metu vyko paskaitos, praktiniai užsiėmimai, sportinės varžybos, užsiimta kūrybine veikla. 

Vykdant projektą Rietavo TAU 10-ties metų veiklos sukakčiai paminėti surengė konferenciją „Spalvingas gyvenimo ruduo“, kurioje gerąja patirtimi dalinosi Medardo Čoboto TAU rektorė, nacionalinės asociacijos prezidentė Zita Žebrauskienė, Vilniaus,  Mažeikių, Telšių, Plungės TAU, Rietavo savivaldybės atstovai bei kiti svečiai. 

Neramiu pandemijos laikotarpiu pravertė vykę socialinės pagalbos ir psichologiniai mokymai. Socialinių mokymų užsiėmimą vedė lektorė, supervizorė prof. dr. Nijolė Petronėlė Večkienė. psichologinius mokymus – Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros vedėja, socialinių  mokslų daktarė, gydytoja psichiatrė doc. dr. Jūratė Sučylaitė, lektorius, metafizikos mokslų daktaras, Lietuvos menų ir mokslo asociacijos „Vydūno šviesa“ prezidentas Vilimantas Zablockis, o edukatorė Laura Preikšaitienė skaitė paskaitą apie aromaterapijos panaudojimo galimybes buityje ir gerinant sveikatą. 

Vasarą prie Lopaičių piliakalnio esančioje „Pilies malūno“ kavinėje surengta apvalaus stalo diskusija „Vaistažolės ir vaistas, ir maistas“, o gruodžio mėnesį – diskusija tema „Išsaugokime etnokultūrą ir papročius ateinančioms kartoms“. Renginio moderatorės Alvyra Andrijauskienė ir Genovaitė Česnauskienė trumpai pristatė pagrindines metų šventes ir papročius, o susirinkę senjorai dalinosi savo pasakojimais ir prisiminimais. Pasakojimus paįvairino rietaviškių sukurtos eilės skaitomos ne tik literatūriškai, bet ir žemaitiškai.

Projekto įgyvendinimo metu vyko ir kelios kūrybinės dirbtuvės: „Tapyba ant drobės“, „Gobeleno audimas“, „Dekupažas ant stiklo“. Užsiėmimų metu moterys sužinojo apie naujas technikas ir pasigamino gražių darbelių. Projektinėje veikloje Rietavo TAU klausytojai dalyvauja labai noriai ir džiaugiasi galimybe save realizuoti, sustiprinti bendrystę ir sužinoti naujų dalykų.

    

    

---------------------------------------------------------------------------

RIETAVO TAU SENJORAI PRADĖJO NAUJUS MOKSLO METUS

 

Gamtoje karaliauja auksinis ruduo. Rietavo trečiojo amžiaus universiteto klausytojai irgi dauguma jau įžengę į gyvenimo rudenį. Senjorai nori, kad jis būtų gražus, turiningas, spalvingas. Šio tikslo vedami rugsėjo 30 dieną jie vėl susirinko oficialiai pradėti naujus mokslo metus.

Šventė prasidėjo Rietavo TAU himnu ir daina, kuriuos atliko ansamblis „Rieveda“, vadovaujamas Vytautės Jonuškienės. Tarp skambių dainų įsipynė  Petrutės Bulvydaitės eilės.

Direktorė Alvyra Andrijauskienė pasveikino senjorus su Pagyvenusių žmonių diena ir savo pranešime apžvelgė vykdomus projektus, spalio mėnesio planus ir tolimesnę veiklą.

Džiugu, kad  TAU gretas papildė 6 nauji nariai: Jonas Kasparavičius, Zita Baitienė, Vytautas Petrikauskas,  Virginija Grikšienė, Jonas Česnauskas, Audronė Norkienė.

Apie fakultetų veiklas mintimis pasidalino kultūros fakulteto dekanė

Rožė Stanienė,  buities kultūros fakulteto dekanė Gražina Grikšienė, sveikatingumo fakulteto prodekanė  Petrutė Bulvydaitė  ir namų ūkio fakulteto dekanė Darutė Mockienė.

Šventę nuotaikingai užbaigė Rietavo TAU šokių kolektyvą „Ringė“, vadovaujamas  Rimos Pleškienės. Šokių pynę paįvairino žemaitiški kūriniai, kuriuos skaitė Genovaitė ir Jonas Česnauskai.

 

Genovaitė ČESNAUSKIENĖ

Rietavo TAU tarybos narė

   

---------------------------------------------------------------------------

SPALVINGAS GYVENIMO RUDUO

 

 

 

 

 

Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, vykdydamas projektą „Senjorų socialinė integracija“,  (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927- 01-0167) spalio 2 dieną buvusius ir esamus klausytojus sukvietė į konferenciją „Spalvingas gyvenimo ruduo“, skirtą Rietavo TAU dešimties metų veiklos sukakčiai. Vietos projektas įgyvendinamas vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T- 927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“  lėšomis, skirtomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 Į konferenciją susirinko gausus būrys TAU klausytojų. Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Savivaldybės meras Antanas Černeckis, parapijos klebonas Antanas Gutkauskas, Seimo nariai Jonas Varkalys ir Andriejus Stančikas. Direktorė Alvyra Andrijauskienė savo pranešime trumpai apžvelgė per 10-metį nuveiktus darbus,  primindama, kaip Rietave įsisteigė TAU. Padėkojo Jonui Bačinskui už paskatinimą steigti senjorų kultūros židinį ir už nuolatinę paramą,  pirmosioms dekanėms – Danutei Bruževičienei, Irenai Jurkšienei, Rūtai Nugarienei. Padėkomis ir  dovanomis buvo pagerbtos visos Rietavo TAU tarybos narės. Senjorai dėkojo direktorei Alvyrai už  atsidavimą ir didžiulį indėlį vedant Rietavo senjorus spalvingu rudenėjančio gyvenimo taku.

Konferencijos dalyviai išklausė Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vyto Rutkausko pranešimą apie Oginskių DNR sąsajas su dabartinėmis kartomis. Medardo Čoboto TAU rektorė, nacionalinės asociacijos pirmininkė Zita Žebrauskienė apžvelgė Lietuvos TAU problemas ir lūkesčius, pasveikino Rietavo senjorus su švente, direktorei ir keletui  tarybos narių įteikė padėkos raštus. Vietoj vilniškių gėlių nuskambėjo puiki daina. Pranešimą  „Rietavo TAU integracija Savivaldybės gyvenime vykdant projektines veiklas“ perskaitė Rietavo miesto VVG prezidentė, projektų vadovė Laima Dockevičienė. Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jolita Alseikienė supažindino su pagyvenusių žmonių socialine situacija Rietavo savivaldybėje. Gerąja patirtimi pasidalino Mažeikių, Telšių, Plungės TAU atstovai,  kiti svečiai.

Antroje dalyje šokiais ir dainomis džiugino Rietavo TAU šokių kolektyvas „Ringė“ (vad. Rima Pleškienė) ir senjorų choras „Rieveda“ (vad. Vytautė Januškienė). Jaunatviškomis melodijomis džiugino Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokiniai. Po koncerto svečiai buvo pakviesti apžiūrėti Rietavo TAU buities kultūros fakulteto kūrybinių darbų parodą. Jubiliejinę konferenciją vainikavo renginio aptarimas ir šventinė vakaronė.

---------------------------------------------------

SENJORŲ VASARA – 2020


Rietavo trečiojo amžiaus universitetas pagal projektą „SENJORŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA“,  projekto kodas Nr.08.6.1-ESFA-T-927- 01-0167 liepos 28- 29 dienomis  „Aukštatyrio“ sodyboje organizavo sveikatingumo stovyklą „SENJORŲ VASARA - 2020“.

Vietos Projektas įgyvendinamas vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T- 927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“  lėšomis skirtomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Didelis būrys Rietavo senjorų susirinko „Aukštatyrio“ sodyboje. Sudaryta programa bylojo, kad stovyklautojų laukia įdomūs užsiėmimai ir paskaitos su žymiais lektoriais. Į stovyklos atidarymą atvyko Rietavo miesto Vietos veiklos grupės projektų vadovė Laima Dokevičienė. Pasveikinusi senjorus ir palinkėjusi gerų įspūdžių, pasidžiaugė Rietavo TAU direktorės Alvyros Andrijauskienės veikla ir gebėjimu iki smulkmenų įgyvendinti Europinius projektus. Po stovyklos atidarymo, susiskirstę į komandas,  visi susirinko draugystės kavai.

Pirmoji viešnia prof. dr. Asta Šarkauskienė Klaipėdos universiteto, Sveikatos mokslų fakulteto, Sporto, rekreacijos ir turizmo katedros vedėjos, Lietuvos olimpinės akademijos tarybos narė. Ji atvyko su paskaita – „Fizinis aktyvumas ir sveikatos sąsajos“. Išklausę lektorės paskaitą, senjorai įsijungė į diskusijas.

Po sočių pietų ne pro šalį pajudėti. Trenerė Giedrė Žlibinienė parodė įvairių sportinių žaidimų, kurie reikalauja taiklumo ir susikaupimo. Šešios komandos keitė viena kitą. Visi stengėsi kuo geriau pasirodyti ir surinkti didesnį taškų kraitį. Besportuojant atvyko ir kita lektorė –   prof. dr. Sigutė Norkienė Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto profesorė, Visuomenės sveikatos katedros vedėja. Klaipėdos Jūrininkų ligoninės kardiologė. Jos paskaita  „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai ir jų prevencija, cukrinio diabeto  valdymas“ sudomino senjorus, tad po paskaitos gydytoja buvo apipilta klausimais. Kiekvienas gavo naudingų patarimų.

Po vakarienės  laukė pramogos pirtyje ir maudynės ežere.

Kitos dienos ryte su trenerė  Giedrė Žlibinienė smagiai pasimankštinę, papusryčiavę vėl kibome į darbus. Ėjome prisirinkti medžiagos: smilgų ir įvairių lauko augalų,  gėlių kūrybiniams - meniniams gaminiams. Tautodailininkė Rūta Milienė pravedė praktinį užsiėmimą, kurio metu audėme gobeleną panaudojant natūralias gamtos gėrybes. Kiekvienas su didžiuliu malonumu sukūrė savitą kūrinį.

Lektorė Vida Lipskytė –  VJG teatro ir retorikos mokytoja ekspertė, LMTA dramos terapijos dėstytoja, psichodramistė  vedė praktinį užsiėmimą „Savęs pažinimo kelionė“. Šio trumputės kelionės metu nukeliavome labai ilgą kelią. Puiki lektorė, kilimo iš Alsėdžių, mus privertė sugrįžti į vaikystę, prisiminti pasakas ir vaidinimus... Traukėme dainas, juokėmės, džiaugėmės šia akimirka ir supratome kaip reikia mylėti save ir gyvenimą.

Skirstėmės su dėkingumu širdyse, kad sulaukę brandaus amžiaus galime džiaugtis tokiais nepakartojamais gyvenimo malonumais.

---------------------------------------------------------------

PRADĖJO  10-UOSIUS  MOKSLO  METUS

Spalio 3 dieną Rietavo trečiojo amžiaus universitetas (TAU) pradėjo 10-uosius mokslo metus. Renginį vedė kultūros fakulteto prodekanė Rožė Stanienė. Pradžioje buvo pristatyti šventės svečiai – Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis ir Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokiniai ir mokytojai atliko keletą muzikinių kūrinių. Visi drauge sugiedojome Rietavo TAU himną ir atsisveikinome su senjorų choro „Riveda“ vadove Vilma Jokubauskaite. Direktorė Alvyra Andrijauskienė dėkojo jai už nuoširdų darbą, įteikė padėkos raštą ir atminimo dovanėlę. Nuo šiol senjorus dainuoti mokys kultūros centro choro vadovė Vytautė Jonuškienė.

Po muzikinės įžangos Rietavo TAU direktorė perskaitė išsamų pranešimą. Apžvelgta praėjusių metų projektinė veikla ir numatomi darbai ateinantiems metams. Pristatyta truputį pakitusi tarybos sudėtis. Padėkos raštas už ilgametį buhalterinį darbą įteiktas Bronelei Srėbalienei, jos pareigas perims Aldona Paulauskienė. Daug gražių žodžių direktorė skyrė tarybos narėms. Pasidžiaugė kūrybingais ir išskirtinius gebėjimus turinčiais senjorais. Pranešimo pabaigoje nuskambėjo labai prasmingi žodžiai „Senatvė, tai dar viena galimybė atrasti save iš naujo... Visas gyvenimas – viena ilga pamoka... Linkiu kūrybiškumo, santarvės, tolerancijos, asmeninio džiaugsmo...“

Svečių kalbos taip pat buvo nudažytos šviesiausiomis spalvomis. Pro ausis negalėjo praslysti mero pasakyti žodžiai: „ Senjorai – tai išminties pripildyti ąsočiai. Tad ir stenkimės būti tais pilnais ąsočiais...“

Malonu, kad šiemet į TAU klausytojų gretas įsijungė net 7 nauji nariai: Marytė Saudargienė, Vaclovas Saudargas, Adelė Šleinienė, Liucija Miltenienė, Nijolė Krajinienė, Aldona Ruzgienė ir Danutė Pocienė. Po naujų narių priėmimo ceremonijos buvo suteiktas žodis Rietavo TAU dalyviams. Ir pasipylė lyg iš gausybės rago nuoširdūs sveikinimai, linkėjimai, padėkos. Širdyje susikaupusias mintis išsakė Genovaitė Česnauskienė, Valerija Bertauskienė, Rūta Kupetauskienė, Stasys Juzaitis, Genutė Simonavičienė, Gražina Grikšienė ir Danutė Ruškienė. Po jos padėkos žodžių visi susirinkusieji atsistojo ir plojo dėkodami direktorei Alvyrai Andrijauskienei. Jos begalinio atsidavimo ir pastangų dėka Rietavo senjorai nejaučia vienatvės, turi galimybę bendrauti, keliauti ir dvasiškai tobulėti.

 


---------------------------------------------------------------

RIETAVO TAU SENJORAI STOVYKLAVO

Rietavo trečiojo amžiaus universiteto senjorai birželio 13 dieną vyko į Trakus, dalyvavo kibinų gaminimo edukaciniame užsiėmime, aplankė Kernavę. Rugpjūčio 6-7 dienomis stovyklavo sveikatingumo stovykloje kaimo turizmo sodyboje. Išvyka ir stovykla buvo organizuojama iš vykdomo projekto „Senjorai modernioje visuomenėje“ (projekto kodas Nr.08.6.1-ESFA-V-911-08-0001l467) lėšų.

Vietos projektas įgyvendinamas vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ lėšomis, skirtomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Susirinkusius stovyklautojus sveikino Rietavo TAU direktorė Alvyra Andrijauskienė, stovyklos vadovė Irena Kirklienė ir svečiai iš Rietavo turizmo ir verslo informacinio centro.

Stovyklos dalyviai susiskirstė į 5 grupes. Programoje buvo numatytos įvairios paskaitos ir komandinės užduotys, o kai kurios buvo net vertinamos balais. Pirmą užsiėmimą vedė psichologė Vaida Vaičikauskienė. Apie slaugą ir pirmosios pagalbos teikimą pasakojo Liuda Krasauskienė. Po pietų vyko grupinės tapybos užsiėmimas. Komanda turėjo nutapyti paveikslą. Svarbiausia, kad kiekvienas jos dalyvis turėjo pademonstruoti savo gabumus. Paskui vyko darbų pristatymas ir vertinimas. Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialistė-kineziterapeutė Brigita Vaivadienė priminė vaikščiojimo su šiaurietiškomis lazdomis ypatumus ir drauge su senjorais praėjo numatytą maršrutą. Vakarop kiekviena komanda turėjo inscenizuoti išsitrauktą pasaką. Vėliau įnirtingai ieškota paslėpto lobio, o vakaronės metu skambėjo muzika, eilės ir dainos...

Antra diena prasidėjo rytine mankšta. Iki pietų visi susidomėję klausėsi žolininkės-provizorės Jadvygos Balvočiūtės pasakojimo apie vaistažoles ir vaistines arbatas. Be to buvo galimybė užduoti asmeninių klausimų ir įsigyti arbatų. Po pietų senjorai jėgas išbandė įvairiose sportinėse rungtyse: smiginio, helpongo, baudų mėtymo... Po judrių užsiėmimų vyko meditacija- fraktalų piešimas. Kiekvienas pabandė geriau įsigilinti į save, o tai padaryti padėjo direktorės Alvyros išsamus pasakojimas apie šį įdomų užsiėmimą. Dar savo patirtimi dalinosi odontologė Dovilė Gutianskienė, kuri papasakojo apie dantų priežiūrą ir protezavimą.

Prieš išsiskirstant netrūko padėkos žodžių: direktorė Alvyra dėkojo stovyklos viršininkei Irenai Kirklienei ir visoms pagalbininkėms. Danutė ir Birutė visų stovyklautojų vardu tarė nuoširdžius padėkos žodžius Rietavo TAU direktorei Alvyrai Andrijauskienei už didelį indėlį skatinant senjorų aktyvią ir sveiką gyvenseną. Šios d

vi stovyklos dienos paliko neišdildomų įspūdžių kiekvieno širdyje.

-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

PROJEKTAS „SENJORAI MODERNIOJE VISUOMENĖJE“

 

Rietavo trečiojo amžiaus universitetas pradėjo vykdyti projektą „Senjorai modernioje visuomenėje“. Projekto Nr.08.6.1-ESFA-V-911-08-0001, projekto tikslas – didinti senyvo amžiaus žmonių socialinę integraciją Rietavo mieste, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą. Projekto metu Rietavo miesto pagyvenę žmonės bus įtraukti į aktyvias veiklas: organizuojami kūrybiškumą skatinantys mokymai, sportinė veikla, edukacinė išvyka ir sveikatinimo stovykla.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų,

pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicinių veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr.08.61-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projekto finansavimo sąlygomis ir Rietavo miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. 2 tikslo „Rietavo miesto bendruomenės socialinės integracijos mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą.

Projekto vykdytoja – asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“.

Pagyvenę žmonės jau dalyvauja pagal projektą numatytuose užsiėmimuose. Didelė grupė senjorų lanko užsiėmimus baseine, kuriuos veda trenerė Giedrė Žlibinienė. Pirmiausiai daromi įvairūs apšilimo pratimai ir bėgama vandenyje, vėliau – sudėtingesni pratimai  su vandens lazdomis. Taip pat vyksta kūrybiškumą skatinantys mokymai – pirmųjų užsiėmimų metu moterys mokėsi karpinių meno.

Pagyvenę rietaviškiai  noriai įsitraukia į įvairius užsiėmimus ir džiaugiasi galimybe stiprinti sveikatą, atrasti naujų pomėgių,  pabendrauti tarpusavyje.

   

----------------------------------------------------------------

SEMINARAS RIETAVE

Spalio 29 dieną Rietave vyko Nacionalinės TAU asociacijos seminaras. Iš Vilniaus atvyko TAU asociacijos pirmininkė Zita Žebrauskienė, vicepirmininkė Regina Dovidavičiūtė, NVO švietimo tinklo koordinatoriai Judita Akromienė ir Žilvinas Švedkauskas. Į seminarą susirinko Žemaitijos zonos TAU atstovai iš Klaipėdos, Palangos, Kretingos, Naujosios Akmenės, Mažeikių, Plungės, Rietavo.

Rietavo TAU direktorė Alvyra Andrijauskienė šiltai pasveikino susirinkusiuosius. Savivaldybės meras Antanas Černeckis svečius trumpai supažindino su Rietavo istorija ir papasakojo apie suaugusiųjų švietimą ir TAU veiklą.

Pirmoji seminaro dalis buvo skirta naujajam Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projektui „Vyresniųjų suaugusiųjų mokymosi galimybės“. Gruodžio mėnesį šis įstatymas bus pristatytas Seime. Lektorė Judita Akromienė supažindino su NVO švietimo tinklu, kuriame yra 12 organizacijų, o prieš 2 metus į šį tinklą įsijungė ir TAU. Į naujojo įstatymo projektą įtraukta neformalaus suaugusiųjų švietimo taryba ir jai suteikiama daugiau įgaliojimų. Daug diskusijų kilo po to, kai pradėta kalbėti apie koordinatorius tarp neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir Savivaldybės.

Antroje dalyje vyko darbas ir diskusijos grupėse. Pagrindiniai klausimai: Kokios veiklos vykdomos TAU, kaip bendradarbiaujate su savivaldybe jas vykdydami ? Ar jūsų TAU minimas strateginiuose savivaldybės NSŠ dokumentuose? Ar jūsų TAU gauna savivaldybės paramą, dalyvauja NSŠ konkursuose? Dalyviai susiskirstę į 5 grupes diskutavo šiais klausimais. Po diskusijų kiekviena grupė pristatė gautus rezultatus, išsakė panašumus ir skirtumus, vyko rezultatų apibendrinimas.

Kiekvienas susitikimas, seminaras teikia didžiulę naudą. Šiltas tarpusavio bendravimas, pasidalinimas sukaupta patirtimi ir papilnėjęs žinių bagažas išsivežamas ir perteikiamas senjorams savose bendruomenėse.

 

 

NUGALĖTI SENATVĘ – DIDELIS MENAS IR MES JO MOKOMĖS

 

Salio 4-osios popietę Rietavo trečiojo amžiaus universiteto (TAU) bendruomenė rinkosi į naujų mokslo metų pradžios šventę. Studentų laukė rudens spalvomis ir gėrybėmis papuošta salė. Čia sugebėjimus atskleidė dekanė Gražina Grikšienė su savo komanda.

Renginys prasidėjo muzikiniu Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokinių pasveikinimu. Toliau renginio eigą tvarkingai rikiavo dekanė Elena Stankovičienė. Po sugiedoto TAU himno, sveikinimo žodį tarė Rietavo Oginskių muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas. Direktorė Alvyra Andrijauskienė paviešino finansinę ataskaitą, supažindino su nauja tarybos sudėtimi,  išsamaus pranešimo metu   pasidžiaugė praeitų metų nuveiktais darbais, išvykomis, pasiekimais. Ji apžvelgė numatomas veiklas, bendruomenei pristatė projektus, kurie bus vykdomi šiais metais.   Džiaugės, kad patvirtintas projektas  „Senjorai modernioje visuomenėje“ (pagal Europos Sąjungos fondų finansavimą), kurio trukmė 20 mėnesių. Per visą šį laikotarpį senjorų laukia intensyvus darbas ir įdomi veikla. Tylos minute pagerbti bendruomenės nariai, kurie jau iškeliavę Anapilin. Savo pranešimą direktorė baigė labai prasmingais žodžiais: „Nugalėti senatvę –didelis menas ir mes jo mokomės“.

Džiugu, kad šiemet TAU gretas papildė penkios žavios damos: Birutė Siutelienė, Laimutė Ramanauskienė, Aldona Sabaliauskienė, Saulutė Kazragienė, Nijolė Vaičekauskienė. Perskaičiusios pasižadėjimus jos buvo priimtos į TAU bendruomenės gretas. Senjorams, kurie baigė dvejų metų studijas, garbingai įteikti diplomai.

Genovaitė Česnauskienė visų senjorų vardu padėkojo direktorei, pavaduotojai, dekanams ir prodekanams už sutikimą ir toliau mus vesti žinių siekimo ir tobulėjimo keliu. Žodis suteiktas ir dekanams. Savo mintis ir sveikinimus išsakė sveikos gyvensenos fakulteto dekanė Liucija Buivydienė, namų ūkio fakulteto dekanė Darutė Mockienė, buities kultūros fakulteto dekanė Gražina Grikšienė, kultūros fakulteto dekanė Elena Stankovičienė. Po bendros dainos padėkos žodžiai ir gėlės – meno vadovei Vilmai Jokubauskaitei. Visa bendruomenė nuoširdų AČIŪ tarė nenuilstančiai Rietavo TAU direktorei Alvyrai Andrijauskienei, linkėdami ištvermės, kantrybės ir gerų mokslo metų.

 

------------------------------------------

RIETAVO TAU DALYVAVO TARPTAUTINIAME SENJORŲ ŠOKIŲ FESTIVALYJE

 

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos išvakarėse, rugsėjo 30-ąją, Vilniuje visą dieną šurmuliavo tarptautinis senjorų šokių festivalis „100 šokių pynė Lietuvai“. Renginio organizatoriai – Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU) ir Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacija. Festivalio globėjas – Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

„Šoka tie, kas laisvi ir laimingi“,– rašoma premjero sveikinime senjorų šokių festivalio dalyviams ir organizatoriams. Dėkodamas senjorams už prasmingą ir nuoširdžią veiklą, lietuviškų tradicijų puoselėjimą ir neįkainojamą indėlį į Lietuvos vyresniosios kartos švietimą ir užimtumą, S. Skvernelis linkėjo šokėjams sėkmės, energijos ir geros nuotaikos. Festivalyje dalyvavo 27 įvairių stilių senjorų šokių kolektyvai, susibūrę prie Trečiojo amžiaus universitetų, kultūros centrų, vietos bendruomenių. Lietuvos 100-mečiui skirtų šokių pynę pynė net 450 šventės dalyvių.
10 šokių kolektyvų į festivalį atvežė Trečiojo amžiaus universitetai (TAU). Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose gausiai susirinkusius žiūrovus ir šventės dalyvius savo tautiniais, linijiniais, pramoginiais, teatralizuotais šokiais džiugino Druskininkų TAU šokių grupė „Rudenėlis“, Mažeikių TAU šokių grupė „Serbentėlė“, Raseinių TAU šokių kolektyvas, Rietavo TAU šokių grupė „Ringė“, Telšių TAU šokių grupė „Akimirka“, Utenos TAU folkloro ansamblis „Sėklytėla“, Utenos TAU linijinių šokių grupė, Visagino TAU šokio teatras „Rūta“ ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto šokių grupė „Nonna Dance“.
Senjorų šokių festivalio organizatoriai šiuo gražiu ir prasmingu renginiu siekė atgaivinti senjorų šokių kolektyvų veiklą, suburti juos kūrybinei sceninei veiklai, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti. Šis festivalis – senjorų dovana Lietuvai.

Jadvyga MINIOTAITĖ

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/sokia-tie-kas-laisvi-ir-laimingi/251291
© Lietuvos žinios

 

MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA „TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MISIJA XXI A. VISUOMENĖJE“

Sausio 26-ąją Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų (TAU) asociacija kartu su TAU Kauno apskrities filialu Vytauto Didžiojo universitete (VDU) surengė mokslinę praktinę konferenciją „Trečiojo amžiaus universiteto misija XXI a. visuomenėje“. Konferencijos tikslas – aptarti Trečiojo amžiaus universiteto paskirtį XXI a. Lietuvoje, atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmogaus situaciją socialinių, psichologinių, ekonominių, technologinių pokyčių erdvėje.

Konferencijos globėja – LR Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė. Konferencijos rėmėjai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno miesto savivaldybė.

Konferencijos dalyvius pasveikindama LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė Raminta Popovienė sakė: „Trečiojo amžiaus universitetų paslaugų teikimo mokantis visą gyvenimą svarba – ypač didelė. Jūs patys dalyvaujate toje veikloje, ir tai suteikia pasitikėjimo ir saugumo jausmą“. Seimo narė pabrėžė, kad pirmuosiuose Švietimo ir mokslo komiteto  posėdžiuose jau buvo svarstyta TAU veikla ir jos geresnio finansavimo galimybės. Konferencijos dalyvius taip pat pasveikino buvęs ilgametis Seimo narys, žurnalistas Česlovas Juršėnas, ilgametė Seimo narė, Kauno TAU įkūrėja V. Margevičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento vyr. specialistė I. Makarskienė. Konferencijoje dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento atstovas Tomas Pūtys gvildeno ypač aktualias TAU finansavimo konkurso tvarka problemas ir atsakinėjo į aštrius konferencijos dalyvių klausimus. Už sunegalavusią Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovę I. Ceinoriūtę pranešimą apie mokymosi visą gyvenimą įtaką formuojant vyresnio amžiaus žmonių socialines kompetencijas perskaitė viena iš TAU kūrėjų A. Bajorienė.

Konferencijos mokslinis komitetas, vadovaujamas TAU Kauno apskrities filialo direktorės, VDU prof. N. Večkienės, parengė įdomius, moksliniais tyrimais pagrįstus pranešimus apie vyresnio amžiaus žmonių neformalaus mokymo ir švietimo problemas ir galimus jų sprendimo būdus plėtojant trečiojo amžiaus universitetų tinklą.

Pranešimą „Mokymasis visą gyvenimą ir pažintinių gebėjimų praradimo prevencija“ perskaitė prof. Vida Mildažienė (VDU). Pranešėja supažindino su neurobiologijos mokslo pažanga ir pažintinių funkcijų ir gebėjimų pokyčiais perkopus 50 metų.

Prof. N. Večkienė supažindino su raštingumo samprata XXI a. ir vyresnio amžiaus žmogaus mokymosi problemomis naujų pokyčių erdvėje.

Su didžiuliu susidomėjimu konferencijos dalyviai išklausė jaunos mokslininkės V. Stanišauskienės (Kauno technologijos universitetas) pranešimą apie kartų sąveikos galimybes. Sužinojome, kuo ankstesnė ir mūsų karta skiriasi nuo x ir y kartų ir kaip kartos gali keistis savo patirtimi.

Prof. dr. B. Švagždienė (Lietuvos sporto universitetas), aktyvi savanorė paramedikė perskaitė įsimenantį pranešimą apie savanorystę kaip pilietiškumą ugdančią jėgą, pasidalijo savo asmenine patirtimi savanoriaujant ir priminė apie savanorystės teikiamą naudą šios paslaugos gavėjui ir jos teikėjui. „Savanoriams nemokama ne todėl, kad jų darbas bevertis, o todėl, kad jis neįkainojamas“, – kalbėjo B. Švagždienė.

Senjorams ypač aktuali technologinės atskirties problema. Šiuos klausimus įdomiai savo pranešime išnagrinėjo advokatas dr. Paulius Astromskis (VDU). „Y karta geba bendrauti tik technologijų pagalba, o TAU senjorai moka bendrauti akis į akį. Todėl reikia keistis tomis kompetencijomis ir gebėjimais“, – kalbėjo pranešėjas.

Po konferencijos šalies Trečiojo amžiaus universitetų vadovai dalijosi veiklos patirtimi, kėlė aktualias TAU veiklos organizavimo ir finansavimo problemas. Buvo priimta konferencijos dalyvių rezoliucija, kuri bus išsiųsta LR Vyriausybės kanceliarijai ir Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms, kurios atlieka svarbų vaidmenį formuojant bendrąsias ir socialines vyresnio amžiaus žmonių kompetencijas.

Jadvyga MINIOTAITĖ

TAU VIEŠNAGĖ EUROPOS PARLAMENTE

 Spalio 12 d. grupė Trečiojo amžiaus universitetų vadovų, pakviestų europarlamentarės Vilijos Blinkevičiūtės, dalyvavo Europos Parlamente vykusioje Europos piliečio apdovanojimų įteikimo ceremonijoje. Prestižinis Europos piliečio apdovanojimas, įsteigtas 2008 m., šiemet paskirtas 50-čiai laureatų iš 26 valstybių narių. Šiuo apdovanojimu siekiama pagerbti piliečius, grupes, asociacijas, organizacijas, reikšmingai prisidėjusias prie europinių idėjų ir vertybių įgyvendinimo švietimo, mokymo, kultūros, meno srityse. Pretendentus šiam apdovanojimui turi teisę siūlyti kiekvienas europarlamentaras. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetą ir į Nacionalinę asociaciją susibūrusius šalies TAU garbingam Europos parlamento apdovanojimui pasiūlė europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė. Visų apdovanotųjų vardu Europos piliečio apdovanojimo diplomą priėmė Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos tarybos pirmininkė, MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė ir MČTAU prorektorė Aldona Rėksnienė. Europos piliečio apdovanojimo medalį V. Blinkevičiūtė jau buvo atvežusi į Lietuvą ir įteikusi MČTAU per mokslo metų pradžios šventę spalio 1 dieną.

„Europa išgyvena sunkų laikotarpį, ir gali atrodyti, kad ji griūva mūsų akyse. Tačiau Europos piliečiai, laikydamiesi europinių vertybių savo kasdieniniame gyvenime, demonstruoja, kad Europa gyva“, – pažymėjo žiuri pirmininkavusi EP vicepirmininkė Sylvie Guillaume. Apdovanojimus įteikusi S. Guillaume pakvietė švęsti apdovanotų žmonių ir organizacijų įsipareigojimą ir paremti jų pastangas.

Dar prieš apdovanojimų ceremoniją į Briuselį pakviesti MČTAU, Alytaus, Druskininkų, Klaipėdos, Mažeikių, Rietavo, Telšių, Utenos, Visagino TAU vadovai, Kauno ir Prienų TAU atstovai turėjo išskirtinę galimybę susitikti ir pabendrauti su europarlamentare Vilija Blinkevičiūte. Politikė, dirbanti socialinės politikos srityje, supažindino su Europos Parlamento veikla, taip pat papasakojo apie savo nuveiktus darbus vienoje didžiausių Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijoje,  Užimtumo ir socialinių reikalų komitete. V. Blinkevičiūtė yra Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininko pavaduotoja. Tai –  viena aukščiausių pozicijų, kurias užima Lietuvoje išrinktas europarlamentaras. Politikė daug dėmesio skiria projektui dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimo, taip pat ragina politikus daugiau dėmesio skirti vyresnio amžiaus žmonėms.

Europarlamentarė pabrėžė visokeriopai palaikanti ir remianti Trečiojo amžiaus universitetų veiklą: „šios organizacijos rengiamos politologijos, užsienio kalbų, informatikos ir kitos mokymo programos, ES politikų ir ekspertų paskaitos skatina klausytojus domėtis Europos vertybėmis, politika ir kultūra, taip pat aktyviau naudotis ES piliečių galimybėmis“.

Europos Parlamente viešėjusi delegacija V. Blinkevičiūtės dėka turėjo galimybę susipažinti su Briuselio, Briugės architektūra, turtingais šių miestų muziejais. Rugsėjo mėnesį Briuselyje lankėsi dar viena europarlamentarės  pakviesta MČTAU aktyvistų grupė. Nuoširdžiai dėkojame gerbiamai Vilijai Blinkevičiūtei ir jos padėjėjams – Rimantui Kaireliui, Astai Pociutei-Vrazalic, Simonai Urbaitytei už šiltą ir nuoširdų sutikimą, jaukų bendravimą ir nepamirštamus įspūdžius.

Jadvyga MINIOTAITĖ

----------------------------------------------------------------------

SENJORAMS  VEIKLOS  NETRŪKSTA

Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą sveikas senėjimas – tai galimybių, užsitikrinti fizinę, socialinę ir dvasinę sveikatą, optimizavimo procesas, kuriuo siekiama įgalinti pagyvenusius žmones aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime nepatiriant diskriminacijos ir džiaugtis savarankiškumu ir gyvenimo kokybe.

Rietavo TAU 2016 m. dalyvavo savivaldybės NVO projektų finansavimo atrankoje ir įgyvendino  projektą „Rietavo TAU veiklos organizavimas didinant socialinę įtrauktį“. Gautos lėšos prisidėjo prie TAU veiklos organizavimo.  

Daug gerų emocijų senjorai patyrė turiningose ekskursijose, dalyvaudami regioninėje universiadoje Plungėje, respublikinėje universiadoje Visagine ir tarptautiniame dainų festivalyje Vilniuje. Dalyvaudami TAU veikloje, kaip neformalaus suaugusiųjų švietimo sistemoje, senjorai  turėjo puikią galimybę saviraiškai, o taip pat įgyti psichologinių, socialinių ir sveikos gyvensenos žinių.

Didelis dėmesys skiriamas senjorų fizinio aktyvumo didinimui. Jau nuo metų pradžios didžiulis būrys sveikos gyvensenos fakulteto senjorų nemokamai lanko baseiną, kur, vadovaujant mokytojai -trenerei Giedrei Žlibinienei,  daro gydomuosius pratimus vandenyje. Šio fakulteto senjoraim vadovaujant kineziterapeutei Renatai Liatukaiteim lanko grupinę kineziterapiją, kur mokosi stuburo stiprinimo pratimų.

 Kultūros fakulteto senjorai kas antrą trečiadienį  renkasi salėje, kur, vadovaujant Giedrei Žlibinienei, pagal muzikos ritmus mokosi linijinių šokių, o kiekvieną antradienį dainos mylėtojai, vadovaujant Vilmai Jokubauskaitei, renkasi kultūros centre mokytis dainų.

Rietavo TAU senjorų dalyvavimas įvairiose veiklos formose yra puiki socializacijos forma. 

----------------------------------------------------------------------

ANSAMBLIŲ  FESTIVALYJE

Vilniuje, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) rūmuose lapkričio 26-ąją vyko trečiasis tarptautinis trečiojo amžiaus universitetų (TAU) chorų ir ansamblių festivalis „Jei daina širdy – esame jauni!“. Jame dalyvavo 20 kolektyvų iš visų šalies regionų, svečiai iš Latvijos ir Baltarusijos. LEU aktų salėje iki pat vėlaus vakaro skambėjo nuoširdžios, jautrios lietuvių liaudies ir originalios dainos, kurias gyvai atliko senjorų kolektyvai. Įdomią, nuotaikingą programą festivalio dalyviams padovanojo Rietavo trečiojo amžiaus universiteto  senjorų choras „Rieveda“ (vadovė V. Jokubauskaitė).
Renginio pabaigoje nuskambėjo visų atlikėjų dainuojama J. Tiškaus ir A. Saulyno daina „Mes išliksim jauni“, jau tapusi senjorų festivalių ir įvairių kitų susibūrimų himnu.
Meduardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektorė Z. Žebrauskienė visus festivalyje dalyvavusius kolektyvus apdovanojo padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.
 Po koncerto senjorai dar ilgai bendravo prie vaišių stalo, dalijosi įspūdžiais ir kūrė ateities planus.


----------------------------------------------------------------------

SENJORAI ĮGYVENDINA PROJEKTĄ
Rietavo trečiojo amžiaus universiteto senjorai, įgyvendindami projektą „Fizinio aktyvumo skatinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“, pradėjo grupinės kineziterapijos užsiėmimus. Praktiniuose užsiėmimuose dalyvauja 32 sveikos gyvensenos fakulteto senjorai.
Sudaryta projekto programa aktuali ir reikalinga trečiojo amžiaus universiteto senjorams, kurie fizinio aktyvumo dėka  siekia palaikyti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą. Besimokantieji bus skatinami įvertinti aplinkos ir gyvenimo būdo įtaką sveikatai.

   

 

----------------------------------------------------------------------

PRASIDĖJO  SEPTINTIEJI   MOKSLO  METAI

Rietavo trečiojo amžiaus universitetas – savarankiška, nesiekianti pelno visuomeninė organizacija, vienijanti pagyvenusius asmenis, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikant jų darbingumą, fizinį aktyvumą, kelianti žinių ir kultūros lygį.

Rietave yra nemažai brandaus amžiaus žmonių, kurie pasitraukė iš darbinės veiklos, tačiau jie gabūs, energingi ir nenori užsidaryti namuose, nori gyventi įdomesnį, prasmingą gyvenimą. Daugelis iš Rietavo senjorų anksčiau dirbo įvairius darbus – tai švietimo, medicinos, kultūros, prekybos darbuotojai ir dirbę žemės ūkyje.

Rietavo trečiojo amžiaus universitetas – puiki vieta ne tik gilinti senas ar pasisemti naujų žinių, bet ir bendrauti, pasidalyti su kitais savo sukauptomis žiniomis ir patirtimi. Kiekvienas žmogus nori būti pilnavertis ir aktyvus visais gyvenimo tarpsniais. Gyvenimas vertingas tik tuomet, kai vyresniame amžiuje pavyksta išsaugoti fizinį, socialinį ir intelektinį aktyvumą. Kai tik žmogus negauna informacijos, atsiranda spragos jį supančio pasaulio suvokime ir nesimokydamas praranda interesą gyventi dabartimi. Šiandienos visuomenėje kiekvienam žmogui yra būtina išsiugdyti nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą. Siekiama, kad vyresnės kartos žmonių gyvenimas būtų aktyvus, produktyvus ir kūrybingas. Prie to prisideda aktyviai formuojamas požiūris, kad vyresnio amžiaus žmonės yra ir turi būti aktyvūs politinio, socialinio, kultūrinio gyvenimo dalyviai. Tokia senėjimo samprata pabrėžia būtinybę nuolat tobulėti, mokytis, įgyti naujų kompetencijų ar prisiminti jau anksčiau įgytas ir neprarasti minėtojo intereso gyventi dabartimi.

Rietavo trečiojo amžiaus universitetas (RTAU) įsteigtas 2010 m. spalio mėnesį, tad šiemet spalio 1-ąją pradėjome septintuosius mokslo metus.

---------------------------------------------------------------------------------------

Maloniai kviečiame į Rietavo trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžios šventę  „Rietavo TAU bendruomenė pilietiška, veikli, kūrybinga“, skirtą tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
Šventė vyks spalio 1 d. 16 val. Rietavo kultūros centre.
Gražių dainų Jums dovanos Medingėnų kapela „Medinga“ ir Rietavo TAU senjorai.

RTAU ADMINISTRACIJA

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-05 14:38:36
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika