RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos

2021m. sausio 28 d.

sprendimu Nr. T1-2

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS 

RIETAVO MIESTO TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas

hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotos – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Rietavo miesto kapinės

Plungės g. 77C, Rietavas, Rietavo miesto seniūnija

Veikiančios

3,7386

Registruotos

Registracijos data: 2018-04-06

Unikalus numeris: 4400-49890586

Neregistruotos

Rietavo miesto seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Petras Lengvenis

tel. (8 448) 73  221

mob. 8 686 14 318

2.

Antrojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta

Plungės g. 77 b, Rietavas,

Rietavo miesto seniūnija

Neveikian-

čios

0,0737

Registruotos

Registracijos data: 2018-04-06

Unikalus numeris: 4400-47411876

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 11087

Rietavo miesto seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Petras Lengvenis

tel. (8 448) 73  221

mob. 8 68 61 4318

1

2

3

4

5

6

7

3.

Rietavo dvaro sodybos senosios kapinės

Plungės g., Rietavas,

Rietavo miesto seniūnija

Neveikian-

čios

0,61

Neregistruotos

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27403

Rietavo miesto seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Petras Lengvenis

tel. (8 448) 73  221

mob. 8 686 14 318

RIETAVO SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas

hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotos – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Alko kaimo

I-osios kapinės

Alko., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,42

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

2.

Alko kaimo

II-osios kapinės

Alko., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,12

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

3.

Alko kaimo

III-osios kapinės

Alko., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,47

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob.

1

2

3

4

5

6

7

4.

Alko kaimo IV-osios kapinės

Alko., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,08

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

5.

Bubėnų kaimo

I-osios kapinės

Bubėnų k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,08

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

6.

Bubėnų kaimo

II-osios kapinės

Bubėnų k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

7.

Bubėnų kaimo

III-osios kapinės

Bubėnų k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,04

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

8.

Drobstų kaimo kapinės

Drobstų k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,22

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

9.

Girdvainių kaimo kapinės

Girdvainių k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

1

2

3

4

5

6

7

10.

Giliogirio kaimo

I-osios kapinės

Giliogirio k.,

Rietavo sen.,

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

11.

Giliogirio kaimo

II-osios kapinės

Giliogirio k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,10

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

12.

Jaupėnų kaimo kapinės

Jaupėnų k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,17

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

13.

Jankaičių kaimo kapinės

Jankaičių k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

14.

Kalakutiškės kaimo kapinės (vokiečių karių kapai)

Kalakutiškės k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

15.

Laužų kaimo kapinės

Laužų k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,07

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

1

2

3

4

5

6

7

16.

Lėgų kaimo kapinės

Lėgų k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

17.

Meinartų kaimo kapinės

Meinartų k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,08

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

18.

Narbutiškės kaimo kapinės

Narbutiškės k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,12

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

19.

Norgalvių kaimo kapinės

Norgalvių k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,07

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

20.

Pajūrio kaimo kapinės

Pajūrio k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,07

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

21.

Pelaičių kaimo kapinės

Pelaičių k.,

Rietavo sen.,

Neveikiančios

0,04

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

1

2

3

4

5

6

7

22.

Pyvorų kaimo kapinės

Pyvorų k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

23.

Spraudžio kaimo I-osios kapinės

Bažnyčios g., Spraudžio k., Rietavo sen.

Veikiančios

0,88

Registruotos

Registracijos data: 2020-04-10

Unikalus numeris: 4400-5447-3704

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

24.

Stumbrių kaimo I –osios kapinės

Stumbrių k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

25.

Šiurnokų kaimo kapinės

Šiurnokų k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,08

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

26.

Vedegėnų kaimo kapinės

Vedegėnų k. Rietavo sen.

Neveikiančios

0,07

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

27.

Žadvainų kaimo

I-osios kapinės

Žadvainų k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,27

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

1

2

3

4

5

6

7

28.

Žadvainų kaimo

II-osios kapinės

Žadvainų k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,03

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

29.

Pjaulių kaimo (Maro kapai)

I-osios kapinės

Pjaulių k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,03

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

30.

Pjaulių kaimo 

II-osios kapinės (Maro kapai)

Pjaulių k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

31.

Skrabių kaimo kapinės

Skrabių k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,02

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

32.

Pečiuliškės kaimo kapinės

Pečiuliškės k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,03

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

33.

Labardžių kaimo kapinės

Labardžių k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,20

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

1

2

3

4

5

6

7

34.

Vatušių kaimo kapinės

Vatušių k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

35.

Plunkėnų kaimo kapinės

Plunkėnų k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,30

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

36.

Maldučių kaimo kapinės

Maldučių k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,16

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

37.

Užupių kaimo kapinės

Užupių k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,23

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

38.

Stumbrių kaimo II –osios kapinės

Stumbrių k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,10

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

39.

Spraudžio kaimo II-osios kapinės

Spraudžio k., Rietavo sen.

Neveikiančios

1,8

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

1

2

3

4

5

6

7

40.

Daugėlalių kapinės

Bubėnų k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,10

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

41.

Rietavo žydų senosios kapinės

Vitkilių k., Rietavo sen.

Neveikiančios

0,50

Neregistruotos

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 37900

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Tomas Daukšas,

tel. (8 448) 68 256

mob. 8 675 78 458

 TVERŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas

hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotos – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Adomaičių kaimo kapinės

Adomaičių k.,

Tverų sen.

Neveikiančios

0,17

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

2.

Gelžyčių kaimo kapinės

Gelžyčių k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,09

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

3.

Kaupų kaimo

I-osios kapinės

Kaupų k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,23

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

1

2

3

4

5

6

7

4.

Kaupų kaimo

II-osios kapinės

Kaupų k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,49

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

5.

Kyvaičių kaimo kapinės

Kyvaičių k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,04

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

6.

Lopaičių kaimo kapinės (Bagdono kapukai)

Lopaičių k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,10

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

7.

Pasklindžio kaimo kapinės

Pasklindžio k.,

Tverų sen.

Neveikiančios

0,03

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

8.

Pašeikio kaimo kapinės

Pašeikio k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

9.

Pribitkos kaimo kapinės

(Avelės kapukai)

Pribitkos k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,17

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

1

2

3

4

5

6

7

10.

Rešketėnų kaimo kapinės

Rešketėnų k.,

Tverų sen.

Neveikiančios

0,15

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

11.

Šiuraičių kaimo I-osios kapinės

Šiuraičių k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,23

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

12.

Šiuraičių kaimo

II-osios kapinės

Šiuraičių k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,14

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92  778 

13.

Šiuraičių kaimo

III-osios kapinės

Šiuraičių k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,13

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

14.

Adomaičių kaimo kapinės (Vėlaičių kapinės )

Adomaičių k. Tverų sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

1

2

3

4

5

6

7

15.

Zorūbų kaimo kapinės

Zorūbų k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,02

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

16.

Žilaičių kaimo kapinės

Žilaičių k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,04

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

17.

Eidininkų kaimo kapinės

(Minicho kapukai)

Eidininkų k.,

Tverų sen.

Neveikiančios

0,32

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

18.

Dalgų kaimo kapinės

Dalgų k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,25

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

19.

Skaborų kaimo kapinės

Skaborų k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,14

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

1

2

3

4

5

6

7

20.

Pajomančio kaimo kapinės (senkapiai)

Pajomančio k.,

Tverų sen.

Neveikiančios

0,29

Neregistruotos

Registruotos

Nekilnojamų kult. vertybių registre „Pajomančio, Žeberių kapinynas“  kodas 5490

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

21.

Vienragių kaimo kapinės

Vienragių k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

22.

Avižaičių kaimo

I-osios kapinės

Avižaičių k.,

Tverų sen.

Neveikiančios

0,02

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

23.

Avižaičių kaimo

II-osios kapinės

Avižaičių k.,

Tverų sen.

Neveikiančios

0,01

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

24.

Pubžiubių kaimo

kapinės (Maro kapeliai)

Pubžiubių k.,

Tverų sen.

Neveikiančios

0,08

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

25.

Pubžiubių kaimo

II-osios kapinės

Pubžiubių k.,

Tverų sen.

Neveikiančios

0,05

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

1

2

3

4

5

6

7

26.

Tverų žydų žudynių vieta ir kapas

Sungailų k., Tverų sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33576

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

27.

Tverų kapinynas, (vad. mažąja šlapeike, šlapeikike ir „Švedkapiu“)

Lopaičių k. Tverų sen.

Neveikiančios

0,31

Neregistruotos

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 6666

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

28.

Pribitkos k. pilkapiai

Pribitkos k. Tverų sen.

Neveikiančios

 

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

29.

Tverų miestelio

I-osios kapinės

Žarėnų g. 5A,

Tverų mstl.,

Tverų sen.

Veikiančios (riboto)

0,5875

Registruotos

Registracijos data: 2018-04-23

Unikalus numeris: 4400-4905-6277

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

30.

Tverų miestelio

II-osios kapinės

Žarėnų g. 2A,

Tverų mstl.,

Tverų sen.

Veikiančios

(riboto)

0,7540

Registruotos

Registracijos data: 2018-07-03

Unikalus numeris: 4400-4904-1272

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

31.

Tverų miestelio

III kapinės

Laukuvos g.,

Tverų mstl.,

Tverų sen.

Neveikiančios (prie Mišeikio)

 

Neregistruotos

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

1

2

3

4

5

6

7

32.

Tverų miestelio

IV kapinės 

Žarėnų g. 5B,

Tverų mstl.,

Tverų sen.

Veikiančios

(naujos)

 

Teisinė registracija nebaigta

Neregistruotos

Antanas Zalepūgas

Žemaičių a. 8,

LT-90282 Tverai,

tel. (8 448) 41 244

mob. 8 686 92 778

 DAUGĖDŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas

hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotos – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Daugėdų kaimo

I-osios kapinės (Skuodo arba maro kapinaitės)

Daugėdų k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,09

Neregistruotos

Neregistruotos

Daugėdų seniūnija,

Minijos g. 13, Daugėdų k.,

seniūnė Asta Globienė,

tel. (8 448) 45 887

mob. 8 686 92 783

2.

Daugėdų kaimo

II-osios kapinės

Daugėdų k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,01

Neregistruotos

Neregistruotos

Daugėdų seniūnija,

Minijos g. 13, Daugėdų k.,

seniūnė Asta Globienė,

tel. (8 448) 45 887

mob. 8 686 92 783

1

2

3

4

5

6

7

3.

Kungių kaimo kapinės

Kungių k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Daugėdų seniūnija,

Minijos g. 13, Daugėdų k.,

seniūnė Asta Globienė,

tel. (8 448) 45 887

mob. 8 686 92 783

4.

Gudalių kaimo kapinės (maro kapinaitės)

Gudalių k.,

Rietavo sen.

Neveikiančios

0,04

Neregistruotos

Neregistruotos

Daugėdų seniūnija,

Minijos g. 13, Daugėdų k.,

seniūnė Asta Globienė,

tel. (8 448) 45 887

mob. 8 686 92 783

 MEDINGĖNŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas

hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotos – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Medingėnų kaimo

II-osios kapinės

Medingėnų k., Medingėnų sen.

Neveikiančios

0,04

Neregistruotos

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnė Salomėja Čiesnienė,

tel. (8 448) 41 711

mob. 8 686 92 782

2.

Sendvarių kaimo kapinės

Sendvarių k., Medingėnų sen.

Neveikiančios

0,01

Neregistruotos

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnė Salomėja Čiesnienė,

tel. (8 448) 41 711

mob. 8 686 92 782

1

2

3

4

5

6

7

3.

Gedikėnų kaimo kapinės (Maro)

Gedikėnų k., Medingėnų sen.

Neveikiančios

0,02

Neregistruotos

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnė Salomėja Čiesnienė,

tel. (8 448) 41 711

mob. 8 686 92 782

4.

Varnaičių k. kapinės (Gudaičių kapai)

Varnaičių k. Medingėnų sen.

Neveikiančios

0,18

Neregistruotos

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnė Salomėja Čiesnienė,

tel. (8 448) 41 711

mob. 8 686 92 782

5.

Akmenskinės kapinynas

Akmenskinės k., Medingėnų sen.

Neveikiančios

 

Neregistruotos

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5467

 Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnė Salomėja Čiesnienė,

tel. (8 448) 41 711

mob. 8 686 92 782

6.

Rietavo žydų žudynių vieta ir kapas

Paminijų k.,

Medingėnų sen.

Neveikiančios

0,01

Neregistruotos

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33525

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnė Salomėja Čiesnienė,

tel. (8 448) 41 711

mob. 8 686 92 782

7.

Medingėnų kaimo

1-osios kapinės

Šatrijos Raganos g. 19A, Medingėnų k., Medingėnų sen.

Veikiančios

0,5633

Registruotos

Registracijos data: 2019-07-02

Unikalus numeris: 4400-5152-2268

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnė Salomėja Čiesnienė,

tel. (8 448) 41 711

mob. 8 686 92 782

1

2

3

4

5

6

7

8.

Medingėnų kaimo

II-osios kapinės

Šatrijos Raganos g. 19B, Medingėnų k., Medingėnų sen.

 

Veikiančios

0,3470

Registruotos

Registracijos data: 2019-02-08

Unikalus numeris: 4400-5148-1877

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnė Salomėja Čiesnienė,

tel. (8 448) 41 711

mob. 8 686 92 782

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-12 11:15:05
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika