Paslaugos

Gimimo registravimas 

Užsienyje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Tėvystės pripažinimo registravimas

Tėvystės nustatymo registravimas

Įvaikinimo registravimas

Santuokos registravimas

Bažnyčių (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įrašymas į apskaitą

Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje

Santuokos nutraukimo registravimas

Mirties registravimas

Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, ištaisymas ir pakeitimas

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas

Pakartotinių liudijimų išdavimas

Vardo, pavardės, tautybės keitimas

Reglamentuojantys teisės aktai

Gimimo registravimas

Paslaugos  aprašymas

Ši paslauga apima gimimo įrašo surašymą, gimimo liudijimo išrašymą. Gimimas registruojamas vaiko tėvų pasirinkimu vaiko gimimo vietovės arba jo tėvų ar vieno iš jų deklaruotos gyvenamosios vietos Civilinės metrikacijos įstaigoje.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo.

Paslaugos suteikimo trukmė

Viena diena.

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Apie vaiko gimimą pareiškiama žodžiu arba raštu. Pareiškime turi būti nurodyta, koks vaikui suteikiamas vardas ir pavardė, nurodoma jo tautybė.

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas įregistruoti kūdikio gimimą.
 2. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
 3. Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas.

Dokumentai iš registrų

1. Jei vaikas gimė tėvams esant santuokoje-santuokos sudarymo dokumetas
2. Jei vaikas gimė išsituokusiai motinai- santuokos nutraukimo dokumentas, našlei- buvusio sutuoktinio mirties dokumentas.

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

Prašymas dėl kūdikio įregistravimo

Atgal

Užsienyje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Užsienio valstybėje gimusių vaikų gimimų apskaita

Paslaugos  aprašymas

Ši paslauga apima gimimo įrašo surašymą, gimimo liudijimo išrašymą.

Jei vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą jų deklaruotos gyvenamosios vietos Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu vaiko tėvai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, vaiko gimimas įtraukiamas į apskaitą jų paskutinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje  arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

Paslauga gavėjas

Fizinis/juridinis asmuo.

Paslaugos suteikimo trukmė

Viena diena.

Paslaugos teikėjas

 Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas .
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Užsienio valstybės institucijos išduotas  gimimo liudijimas. Šis

dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas žyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą.

 1. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantys, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Dokumentai iš registrų

 1. Jei vaikas gimė tėvams esant santuokoje – santuokos sudarymo dokumentas.
 2. jei vaikas gimė išsituokusiai motinai – santuokos nutraukimo dokumentas, našlei – buvusio sutuoktinio mirties dokumentas.

Dokumentai iš bankų

1. Mokamasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel (8-448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2006-07-11 Nr.I-533
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo

Mokesčio gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52874

Paslaugos kaina

21 Lt

Įmokos kvite reikia nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas prašymas

Tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas

Paslaugos  aprašymas

Ši paslauga apima gimimo įrašo papildymą, pakeitimą, gimimo liudijimo išrašymą.

Tėvystės (motinystės) nustatymas ir nuginčijimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistracvusioje vaiko gimimą arba saugančioje vaiko gimimo orginalą. Jei vaiko gimimas įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, tėvystės (motinystės) nustatymas ir nuginčijimas registruojamas vaiko motinos (tėvo) gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė

Viena diena.

Paslaugos teikėjas

 Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 2. Gimimo liudijimas.

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383

Prašymas dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimo įregistravimo

Atgal

Tėvystės pripažinimo registravimas

Paslaugos  aprašymas

Ši paslauga apima gimimo įrašo surašymą, papildymo, pakeitimo įrašo surašymą, gimimo liudijimo išrašymą.

Tėvystės pripažinimas registruojamas vaiko motinos deklaruotos gyvenamosios vietos (jei vaiko gimimas nebuvo įregistruotas arba įregistruotas užsienio valstybėje) civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu vaiko tėvystė pripažįstama po to kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, tėvystės pripažinimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą arba saugančioje vaiko gimimo įrašo pirmąjį egzempliorių.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė

Viena diena.

Paslaugos teikėjas

 Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Vyro, laikančiu save vaiko tėvu, ir motinos notaro patvirtintas pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo.
 2. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
 3. Jei vaiko gimimas jau įregistruotas – gimimo liudijimas.
 4. Jei vaiko gimimas neįregistruotas –sveikatos priežiūros įstaigų arba

gydytojų konsultacinės komisijos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas.

Dokumentai iš registrų

1. Vaiko motinai, kuri yra išsituokusi, santuokos nutraukimo dokumentas, našlei – buvusio sutuoktinio mirties dokumentas

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

Atgal

Tėvystės nustatymo registravimas

Paslaugos pavadinimas ir aprašymas

Tėvystės nustatymo registravimas.

Ši paslauga apima gimimo įrašo papildymą, pakeitimą, gimimo liudijimo išrašymą. Tėvystės nustatymas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą arba saugančioje vaiko gimimo įrašo pirmąjį egzempliorių, remiantis teismo sprendimu nustatyti tėvystę. Jei vaiko gimimas įregistruotas ne Lietuvoje, tėvystės nustatymas registruojamas vaiko motinos deklaruotos gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje.

Paslauga skirta

Fiziniams asmenims

Paslaugos suteikimo trukmė

Viena diena.

Paslaugos teikėjas

Rietavo sav. administracijos Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Teismo sprendimas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Vaiko gimimo liudijimas.

Kontaktinė informacija

Gimimai registruojami Rietavo sav. administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje ( Rietavas, Laisvės a. 3, 111 kab.) pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 val. iki 12:15 val.  ir nuo 13:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais - nuo 8:00 val. iki 12:15 val.  ir nuo 13:00 val. iki 15:45 val.,  iš anksto paslaugos gavimui ne darbo dienomis (šeštadieniui) gyventojai registruojami telefonu. Tel. 8-448 73209.

Gimimo registravimo paslaugą vykdo skyriaus vedėja Zinaida Baltrimienė.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006-05-19 įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
 3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr. I-1374.
 4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115.

Atgal

Įvaikinimo registravimas

Paslaugos  aprašymas

Ši paslauga apima gimimo įrašo papildymą, pakeitimą, gimimo liudijimo išrašymą. Įvaikinimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą, remiantis teismo sprendimu įvaikinti. Jei vaiko gimimas buvo įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, įvaikinimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą įvaikinti, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė

Viena diena.

Paslaugos teikėjas

 Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 2. Vaiko gimimo liudijimas.

Dokumentai iš registrų

1. Santuokos sudarymo dokumentas

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374

Atgal

Santuokos registravimas

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Paslaugos aprašymas

Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo surašymą, santuokos liudijimo išrašymą. Santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų arba jų tėvų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviems liudytojams. Civilinės metrikacijos įstaigos vadovas, norinčiųjų susituokti prašymu ir esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, vaiko gimimas, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į diplomatinę tarnybą), turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos. Tokiu atveju susituokti pageidaujantys asmenys turi pateikti atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė

30 dienų.

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas įregistruoti santuoką (pildomas skyriuje).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Gimimo liudijimai.
 4. Jei ketinantis tuoktis yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetetingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti žyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą.

Civilinės santuokos registracijos grafikas.

Dokumentai iš registrų

1. Santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui) arba sutuoktinio mirties dokumentas (našliui)

Dokumentai iš bankų

1. Mokamasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel. (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
  2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
  3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
  4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2006-07-11 Nr.I-533
  5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
  6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
  7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo 

            8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 1R-267 ,Dėl Teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Mokesčio gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52874

Paslaugos kaina

70 Lt (kai santuoka registruojama civilinės metrikacijos skyriuje)

210 Lt (kai santuoka registruojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje)

Įmokos kvite reikia nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas

Atgal

Bažnyčių (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą

Paslaugos aprašymas

Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo surašymą, santuokos liudijimo išrašymą.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė

Viena diena.

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos dokumentas.
 4. Bažnyčios, išskyrus katalikų bažnyčią, įgaliojimas.

Dokumentai iš registrų

1. Santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui) arba buvusio sutuoktinio mirties dokumentas (našliui)

Dokumentai iš bankų

1. Mokamasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel. (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2006-07-11 Nr.I-533
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo""

Mokesčio gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos numeris

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52874

Paslaugos kaina

21 Lt

Įmokos kvite reikia nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas

Atgal

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įrašymas į apskaitą

Paslaugos  aprašymas

Ši paslauga apima santuokos įrašo sudarymą, santuokos liudijimo išrašymą.  (Lietuvos Respublikos piliečių po 1991 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistruotos santuokos įtraukiamos į apskaitą jų gyvenamosios vietovės Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje).

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė

Viena diena.

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas dėl užsienyje įregistruotos santuokos įtraukimo į apskaitą.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas legalizuotas ar patvirtintas pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą.
 4. Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis – užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar  patvirtinti pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą.

Dokumentai iš registrų

1. Santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui) arba sutuoktinio mirties dokumentas (našliui)

Dokumentai iš bankų

1. Mokamasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel. (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2006-07-11 Nr.I-533
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo

Mokesčio gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52874

Paslaugos kaina

21 Lt

Įmokos kvite reikia nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas

Atgal

Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje

Paslaugos  aprašymas

Ši paslauga apima pažymos apie šeiminę padėtį išdavimą asmenims, ketinantiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė

20 dienų.

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

      1.  Prašymas dėl pažymos apie šeiminę padėtį išdavimo.
 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Dokumentai iš registrų

 1. Santuokos nutraukimo dokumentas (ištuoktam asmeniui) arba sutuoktinio mirties dokumentas (našliui).
 2. jei turi nepilnamečių vaikų -  jų gimimo dokumentai.

Dokumentai iš bankų

1. Mokamasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel. (8 448) 73 209

 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
 2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
 3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
 5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115

Mokesčio gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52874

Paslaugos kaina

21 Lt

Įmokos kvite reikia nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas

Atgal

Santuokos nutraukimo registravimas

Santuokos nutraukimo registravimas

Paslaugos pavadinimas ir aprašymas

Ši paslauga apima santuokos nutraukimo įrašo surašymą, ištuokos liudijimo išrašymą..

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė

Viena diena.

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas dėl santuokos nutraukimo įregistravimo.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Dokumentai iš bankų

1. Mokamasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė  Tel (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2006-07-11 Nr.I-533
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo""

Mokesčio gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52874

Paslaugos kaina

21 Lt

Įmokos kvite reikia nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas.

 Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita

Paslaugos pavadinimas ir aprašymas

Ši paslauga apima santuokos nutraukimo įrašo surašymą, ištuokos liudijimo išrašymą..

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė

Viena diena.

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Užsienio valstybės institucijos išduotas ištuokos liudijimas arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Šis dokumentas turi būti legalizuotas arba patvirtintas žyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą.

Dokumentai iš bankų

1. Mokamasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė  Tel (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo""
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2006-07-11 Nr.I-533
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

Mokesčio gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52874

Paslaugos kaina

21 Lt

 Prašymas dėl santuokos nutraukimo įregistravimo

Atgal

Mirties registravimas

Paslaugos  aprašymas

Ši paslauga apima mirties įrašo surašymą, mirties liudijimo išrašymą.

Paslaugos gavėjas

Fizinis/juridinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė

Viena diena.

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas įregistruoti mirtį arba, jei mirtis registruota užsienyje, prašymą dėl mirusio užsienyje Lietuvos piliečio (nuolatinio gyventojo) mirties įtraukimo į apskaitą.
 2. Medicininis mirties liudijimas.
 3. Mirusiojo asmens tapatybės dokumentas.
 4. Jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės

atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirties registro)

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
4. Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas, 1997-03-25 Nr.VIII-157 (Aktuali redakcija nuo 2008-06-03)
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

Prašymas dėl mirties įregistravimo

Prašymas dėl mirusio užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio (nuolatinio gyventojo) mirties įtraukimo į apskaitą

Atgal

Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, ištaisymas ir pakeitimas

Paslaugos aprašymas

Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašų pakeitimą, papildymą ir atitinkamų civilinės būklės aktų įrašų registravimo liudijimų išdavimą.

Civilinės būklės aktų įrašus papildo, ištaiso ir pakeičia, jeigu tai pakankamai pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo, jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaiga. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų papildymo, ištaisymo ir pakeitimo klausimai sprendžiami teismo tvarka. Prašymą papildyti, ištaisyti ar pakeisti civilinės būklės akto įrašą turi teisę paduoti asmuo kuriam įrašytas šis įrašas. Prašymas papildyti, ištaisyti ar pakeisti civilinės būklės akto įrašą  pateikiamas asmens gyvenamosios vietovės civilinės metrikacijos įstaigai. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos įstaigos minėtų asmenų įstatyminių ir testamentinių įpėdinių prašymu turi teisę papildyti, ištaisyti ir pakeisti tik tais atvejais, kai klaidas ir kitus netikslumus liudija kiti mirusiųjų civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiųjų artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašai arba jų atžvilgiu priimti teismo sprendimai.

Paslauga gavėjas

Fizinis asmuo.

Paslaugos suteikimo trukmė

20 dienų.

Paslaugos teikėjas

 Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

         1.  Prašymas  (pildomas skyriuje).

         2.  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

         3.  Dokumentai, kurie patvirtina būtinumą įrašus taisyti, papildyti ar pakeisti.

         4.  Pildytino, taisytino ar keistino civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas.

Dokumentai iš bankų

Mokomasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel. (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2006-07-11 Nr.I-533
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo

Mokesčio gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52874

Paslaugos kaina

17 Lt

Prašymas ištaisyti, papildyti civilinės būklės akto įrašą

Atgal

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas

Paslaugos aprašymas

Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo atkūrimą ir atitinkamų civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimą.

Civilinės būklės aktų įrašai atkuriami asmens, kurio įrašas neišliko, prašymu arba vykdant teismo sprendimą. Civilinės būklės aktų įrašų neišlikimo faktą patvirtina archyvų pažymos, kitų civilinės metrikacijos įstaigų atsakymai apie civilinės būklės akto įrašo nebuvimą.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo.

Paslaugos suteikimo trukmė

20 dienų.

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas  (pildomas skyriuje)
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Lietuvos istorijos archyvo pažyma apie tai, kad civilinės būklės akto įrašas archyvuose neišlikęs.

Dokumentai iš bankų

1. Mokomasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel (8 448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 2006-07-11 Nr.I-533
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2005-11-10 Nr. X-383
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo

Mokesčio gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52874

Paslaugos kaina

17 Lt

Prašymas dėl įrašo atkūrimo

Atgal

Pakartotinių liudijimų išdavimas

Paslaugos pavadinimas ir aprašymas

Ši paslauga apima: pakartotinių gimimo, santuokos, ištuokos, mirties aktų įrašų liudijimų išdavimą.

Asmenys, norintys gauti pakartotinį liudijimą, kreipiasi tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį į savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigą. Ši išduota prašomus pakartotinius liudijimus tiesiogiai arba persiunčia prašymą į civilinės metrikacijos įstaigą, kurioje sudarytas civilinės būklės akto įrašas. Pakartotinis asmens gimimo liudijimas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 m. amžiaus, jo tėvams ar įtėviams. Pakartotiniai liudijimai (išskyrus gimimo ir mirties liudijimus) išduodami patiems asmenims (pilnamečiams), kuriems įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas. Mirusio asmens pakartotinis gimimo liudijimas neišduodamas, santuokos pabaigos arba jos pripažinimo negaliojančia atveju pakartotinis santuokos liudijimas neišduodamas.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo.

Paslaugos suteikimo trukmė

20 dienų.

Paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Jei pakartotinį civilinės būklės akto įrašo liudijimą turi gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimas, jei pakartotinį civilinės būklės įrašo liudijimą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.

Dokumentai iš bankų

1. Mokamasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

Zinaida Baltrimienė Tel (8 448) 73209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo""
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr. I-1374

Mokesčio gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52874

Paslaugos kaina

9 Lt

Prašymas dėl pakartotinio liudijimo išdavimo

Atgal

Vardo, pavardės, tautybės keitimas

Vardo, pavardės, tautybės keitimas

Paslaugos pavadinimas ir aprašymas

Vardo, pavardės, tautybės keitimas

Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo papildymą, pakeitimą po vardo, pavardės ar tautybės pakeitimo,  vardo , pavardės ar tautybės pakeitimo liudijimo ir atitinkamų civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimų išdavimą. Pakeisti vardą, pavardę, tautybę leidžiama asmeniui sulaukus 18 m. amžiaus.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė

60 dienų.

Paslaugos teikėjas

 Civilinės metrikacijos skyrius.

Aprašymas interesantui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas  (pildomas skyriuje).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Atitinkami civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimai, kuriuose bus kaičiamas vardas, pavardė ar tautybė.Mokamasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantys, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Dokumentai iš bankų

1. Mokamasis pervedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Paslaugos kategorija

Civilinė metrikacija

Paslaugos vadovas ir administratorius

 448) 73 209

Zinaida Baltrimienė Tel.  (448) 73 209

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr.1R-294 "Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 "Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-10-29 įsakymas Nr.1R-415 ,Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr.111 , Dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo"pakeitimo"(Žin., 2008, Nr.126-4823)
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimas Nr.607 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo""
5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2004-04-13 Nr.I-1374

Mokesčio gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos Nr.

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52874

Paslaugos kaina

Už vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą, įskaitant vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo išdavimą - 42 Lt.

Prašymas pakeisti vardą, pavardę, tautybę 

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Asmenų duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Civilinis kodeksas

Dėl asmens vardo pavardės pakeitimo

Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo

Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo

Dokumentų ir archyvų įstatymas

Teisės aktai

Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2011-03-07 14:09:31
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika