Skelbimai

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 16
2020-10-27

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is):

VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)

Remiamos veiklos: susijusios su VVG teritorijos kultūros savitumo išsaugojimu, tradicijų tęstinumu, kultūros vertybių puoselėjimu. Remiama švietėjiška veikla, leidyba ir kitos veiklos, skirtos bendruomeniškumui ugdyti, įtraukiant jaunus žmones į bendruomeninę veiklą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys, biudžetinė įstaiga.

Paramos gavėjo pobūdis: NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija, biudžetinė įstaiga, kaimo bendruomenė, viešoji įstaiga.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 97 891,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

9 789,10 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • Iki 80 proc. (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą)
  • Iki 95 proc. kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 97891,00 iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.trvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Sedos g. 6, Telšiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. spalio 29 d., 8.00 val. iki 2020 m. lapkričio 30 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sedos g. 6, Telšiai. Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti.  Jeigu vietos projektą teikia fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje Sedos g.6, Telšiai ir telefonais +370 616 38 484; +370 616 57 746 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Atgal Archyvas
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika