Kultūros paveldas

RIETAVO SAVIVALDYBĖS STEBIMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. nr.

Unikalus objekto kodas

Pavadinimas

Adresas

Įregistravimo registre data

Statutas

Kiti kodai

1.

26969

Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių ansamblis

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Laisvės a. 2

2003-02-28

Valstybės saugomas

G337K

2.

13294

Altorėlis su 6 bareljefais ir 5 skulptūromis

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

1993-03-25

Registrinis

DV2145

3.

13286

Paveikslas „Šv. Pranciškus“

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

 

Registrinis

DV2137

4.

13291

Paveikslo „Šv. Simonas“ aptaisas

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

1993-03-25

Registrinis

DV2142

5.

13289

Paveikslas „Marija Rožančinė“

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

 

Registrinis

DV2140

6.

13292

Paveikslo „Marija ir Elžbieta“ aptaisas

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

1993-03-25

Registrinis

DV2143

7.

27393

Rietavo dvaro sodybos oficina

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Parko g. 8

2003-05-13

Valstybės saugomas

G364K1

8.

23976

Šiuraičių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė

Rietavo sav., Tverų sen., Šiuraičių k.,

1997-05-05

Paminklas

A819K2P

9.

31083

Tverų senojo miesto vieta

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

2007-01-24

Registrinis

 

10.

5464

Piliakalnis

Rietavo sav., Rietavo sen., Skroblio k.,

1992-10-13

Registrinis

AR778

11.

27363

Vargonų prospektas

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

2003-05-06

Registrinis

P152K1

12.

13283

Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu, Marijos Sopulingosios, šv. Roko ir Lurdo Marijos skulptūromis

Rietavo sav., Tverų sen., Lopaičių k.,

 

Registrinis

DV2134

13.

2493

Spraudžio, Meškių pilkapynas

Rietavo sav., Rietavo sen., Spraudžio k.,

2005-04-18

Valstybės saugomas

1445, A1943 , 413/1897

14.

38401

Lopaičių akmuo su plokščiadugniu dubeniu

Rietavo sav., Tverų sen., Lopaičių k.,

2014-12-12

Registrinis

 

15.

15110

Skulptūra „Nukryžiuotasis“

Rietavo sav., Rietavo sen., Spraudžio k.,

1993-04-26

Registrinis

DV4199

16.

13287

Paveikslas „Šv. Juozapas“

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

1993-03-25

Registrinis

DV2138

17.

13257

Skulptūra „Marija Sopulingoji“

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

1993-03-25

Registrinis

DV2108

18.

27394

Rietavo dvaro sodybos arklidė

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Parko g. 5

2003-05-13

Valstybės saugomas

G364K2

19.

5466

Kalnas, vad. Alkos kalnu

Rietavo sav., Rietavo sen., Užupių k.,

2001-01-10

Valstybės saugomas

M192 , AR780

20.

27402

Rietavo dvaro sodybos parkas

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

2003-05-13

Valstybės saugomas

G364K13

21.

13262

Koplytėlė su Šv. Agotos ir 2 klūpančių angelų skulptūromis

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

 

Registrinis

DV2113

22.

5465

Piliakalnis

Rietavo sav., Rietavo sen., Pauškių k.,

1992-10-13

Registrinis

AR779

23.

38835

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta

Rietavo sav., Rietavo sen., Girėnų k.,

2016-02-23

Registrinis

 

24.

1557

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių kompleksas

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl., Žemaičių a. 6

1992-06-08

Valstybės saugomas

G186K , AtV564

25.

13196

Nukryžiuotojo skulptūros (2)

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-03-22

Registrinis

DV2047

26.

15723

Skulptūra „Marija Gegužinė“

Rietavo sav., Rietavo sen., Spraudžio k.,

 

Registrinis

DV4795

27.

4934

Olgos Kalinauskaitės-Oginskienės antkapinis paminklas

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

1993-01-12

Registrinis

DR842

28.

11088

Rietavo dvaro sodybos muzikos mokykla

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., L. Ivinskio g. 4

1993-02-18

Valstybės saugomas

G364K3 , IV490

29.

27655

Vargonai

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

2003-11-13

Registrinis

P165K

30.

13216

Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu ir Šv. Antano skulptūra

Rietavo sav., Rietavo sen., Kalakutiškės k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2067

31.

13255

Paveikslas „Mykolas Arkangelas“

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

 

Registrinis

DV2106

32.

6666

Tverų kapinynas vad. Mažąja Šlapeike, Šlapeikike

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

2003-04-24

Valstybės saugomas

A1752 , AV944

33.

13215

Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu II

Rietavo sav., Rietavo sen., Kalakutiškės k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2066

34.

23670

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora ir vartai

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl., Žemaičių a. 6

1997-12-31

Valstybės saugomas

G186K3

35.

13191

Koplytėlė su ornamentuotu kryželiu, Pietos ir 2 angelų, šv. Juozapo, Marijos, Rūpintojėlio (2) skulptūromis ir Jėzaus krikšto skulptūrine grupe

Rietavo sav., Medingėnų sen., Gedikėnų k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2042

36.

13201

Skulptūrinė Nukryžiuotojo grupė

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2052

37.

13197

Procesijų kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2048

38.

15108

Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Marijos Maloningosios, Kristaus, šv. Juozapo ir šv. Antano skulptūromis

Rietavo sav., Rietavo sen., Pajūrio k.,

 

Registrinis

DV4197

39.

27656

Vargonų prospektas

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

2003-11-13

Registrinis

P165K1

40.

38568

Lietuvos partizanų kapai

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Plungės g.

2016-07-26

Registrinis

 

41.

5467

Akmenskinės kapinynas

Rietavo sav., Medingėnų sen., Akmenskinės k.,

1997-12-31

Valstybės saugomas

A784 , AR781

42.

27657

Vargonų instrumentas

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

2003-11-13

Registrinis

P165K2

43.

23669

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso varpinė

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

1997-12-31

Valstybės saugomas

G186K2

44.

13192

Skulptūra „Nukryžiuotasis“

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2043

45.

15359

Koplytstulpis

Rietavo sav., Rietavo sen., Labardžių k.,

 

Registrinis

DV4424

46.

40468

Lietuvos partizanų kautynių, žūties ir Sovietų Sąjungos įvykdyto teroro vieta

Rietavo sav., Tverų sen., Plauskinių k.,

2017-12-15

Registrinis

 

47.

13260

Skulptūra „Šventasis su ištiestomis rankomis“

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

1993-03-25

Registrinis

DV2111

48.

23668

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl., Žemaičių a. 6

1997-12-31

Valstybės saugomas

G186K1

49.

13200

Trimituojančių angelų skulptūros (2)

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

 

Registrinis

DV2051

50.

2459

Koplytėlė su Marijos skulptūra

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

1992-08-19

Registrinis

1419, 413/1865

51.

33525

Rietavo žydų žudynių vieta ir kapas

Rietavo sav., Medingėnų sen., Paminijų k.,

2010-08-26

Registrinis

 

52.

13199

Skulptūra „Šv. Kazimieras“

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2050

53.

23966

Akmenskinės senovės gyvenvietė

Rietavo sav., Medingėnų sen., Akmenskinės k.,

1997-12-31

Valstybės saugomas

A785

54.

13193

Varpas

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2044

55.

13259

Skulptūra „Marija"

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

1993-03-25

Registrinis

DV2110

56.

15112

Skulptūra „Pieta“

Rietavo sav., Rietavo sen., Spraudžio k.,

 

Registrinis

DV4201

57.

13288

Paveikslas „Marija su kūdikiu“

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

 

Registrinis

DV2139

58.

20787

Laisvės paminklas

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

 

Registrinis

2657

59.

16639

Rietavo dvaro sodybos Oginskių koplyčia-mauzoliejus

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Plungės g. 20

1993-07-08

Valstybės saugomas

G364K6 , IV882

60.

2341

Lietuvos pirmosios elektrinės pastato liekanos

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Plungės g. 39

1992-08-14

Valstybės saugomas

1299, S892 , 413/1869

61.

13204

Ornamentuotas kryžius

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2055

62.

13293

Paveikslo „Šv. Antanas“ aptaisas

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

1993-03-25

Registrinis

DV2144

63.

449

Rietavo dvaro sodyba

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

1992-04-13

Valstybės saugomas

550, G364K , 413/1860

64.

5490

Pajomančio, Žeberių kapinynas

Rietavo sav., Tverų sen., Pajomančio k.,

1997-12-31

Valstybės saugomas

A806 , AR804

65.

13198

Skulptūra „Jonas Nepomukas“

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2049

66.

27396

Rietavo dvaro sodybos sargo namas

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Oginskių g. 1

2003-05-13

Valstybės saugomas

G364K7

67.

27398

Rietavo dvaro sodybos antras namas

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Oginskių g. 8

2003-05-13

Valstybės saugomas

G364K9

68.

13203

Ornamentuoti kryžiai (2)

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2054

69.

38997

Rietavo žydų žudynių ir užkasimo vieta

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

2016-04-28

Registrinis

 

70.

33887

Šiuraičių piliakalnis II

Rietavo sav., Tverų sen., Šiuraičių k.,

2013-01-25

Registrinis

 

71.

23975

Šiuraičių piliakalnis su gyvenviete

Rietavo sav., Tverų sen., Šiuraičių k.,

1997-05-05

Paminklas

A819KP

72.

15113

Skulptūra „Marija Rožančinė“

Rietavo sav., Rietavo sen., Spraudžio k.,

 

Registrinis

DV4202

73.

11087

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

1993-02-18

Registrinis

IV489

74.

44124

Medingėnų piliakalnio su gyvenviete piliakalnis

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

2019-09-30

Registrinis

 

75.

2460

Žibintas I

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

 

Registrinis

1420, 413/1862

76.

29647

Rietavo senojo miesto archeologinė vietovė

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

2004-12-29

Valstybės saugomas

A1830

77.

2458

Koplytstulpis

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

1992-08-19

Registrinis

1418, 413/1861

78.

13254

Paveikslas „Šv. Barbora“

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

 

Registrinis

DV2105

79.

12334

Plauskinių akmuo, vad. Velnio kojine

Rietavo sav., Tverų sen., Plauskinių k.,

1993-04-23

Registrinis

153

80.

15111

Skulptūra „Šv. Barbora“

Rietavo sav., Rietavo sen., Spraudžio k.,

 

Registrinis

DV4200

81.

4937

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso antra koplytėlė

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl., Žemaičių a. 6

1993-01-12

Registrinis

DR845

82.

15943

Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių ansamblio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Laisvės a. 2

1993-05-19

Valstybės saugomas

G337K1 , AtV972

83.

27401

Rietavo dvaro sodybos raudonieji vartai

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Oginskių g.

2003-05-13

Valstybės saugomas

G364K12

84.

4925

Stacija XII

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-01-12

Registrinis

DR833

85.

13258

Skulptūra „Marija Maloningoji“

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

1993-03-25

Registrinis

DV2109

86.

27399

Rietavo dvaro sodybos tvoros fragmentai

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Oginskių g.

2003-05-13

Valstybės saugomas

G364K10

87.

2338

Laikrodis

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

1999-06-07

Registrinis

1296, P82 , 413/1864

88.

13202

Apaštalų skulptūros (2)

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

 

Registrinis

DV2053

89.

2340

Plento volas

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Plungės g.

 

Registrinis

1298

90.

27395

Rietavo dvaro sodybos muzikantų bendrabutis

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Parko g. 10

2003-05-13

Valstybės saugomas

G364K4

91.

26970

Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių ansamblio šventoriaus tvora ir vartai

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Laisvės a. 2

2003-02-28

Valstybės saugomas

G337K2

92.

13217

Koplytėlė su orn. kryželiu, Pietos, šv. Veronikos, Nukryžiuotojo, Marijos Magdalenos ir nežinomos šventosios skulptūromis

Rietavo sav., Rietavo sen., Pelaičių k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2068

93.

27400

Rietavo dvaro sodybos baltieji vartai

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

2003-05-13

Valstybės saugomas

G364K11

94.

5488

Lopaičių piliakalnis

Rietavo sav., Tverų sen., Lopaičių k.,

1992-10-14

Paminklas

A802P , AR802

95.

40467

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta

Rietavo sav., Rietavo sen., Žadvainų k.,

2018-01-26

Registrinis

 

96.

13195

Skulptūra „Šv. Kazimieras“

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2046

97.

44125

Medingėnų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

2019-09-30

Registrinis

 

98.

37900

Rietavo žydų senosios kapinės

Rietavo sav., Rietavo sen., Vitkilių k.,

2014-10-28

Registrinis

 

99.

15109

Stogastulpis su ornamentuotu kryželiu

Rietavo sav., Rietavo sen., Pajūrio k.,

 

Registrinis

DV4198

100.

27362

Vargonai

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

2003-05-06

Registrinis

P152K

101.

13177

Koplytėlė su Marijos Sopulingosios skulptūra

Rietavo sav., Rietavo sen., Giliogirio k.,

1993-03-23

Registrinis

DV2028

102.

4933

Irenėjaus Oginskio antkapinis paminklas

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

1993-01-12

Registrinis

DR841

103.

13194

Skulptūra „Jonas Nepomukas“

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1993-03-24

Registrinis

DV2045

104.

15107

Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu, Marijos Rožančinės, šv. Barboros, Pietos ir šv. Juozapo skulptūromis

Rietavo sav., Rietavo sen., Jaupėnų k.,

 

Registrinis

DV4196

105.

5491

Šiuraičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Švedkalniu

Rietavo sav., Tverų sen., Šiuraičių k.,

1992-10-14

Paminklas

A819K1P , AR805

106.

2755

Paminklas

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

 

Registrinis

1732, 413/1900

107.

44122

Medingėnų piliakalnis su gyvenviete

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

2019-09-30

Registrinis

 

108.

27397

Rietavo dvaro sodybos pirmas namas

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Oginskių g. 10

2003-05-13

Valstybės saugomas

G364K8

109.

15115

Koplytstulpis su Kristaus, nešančio kryžių, Marijos Maloningosios ir šv. Barboros skulptūromis

Rietavo sav., Rietavo sen., Spraudžio k.,

 

Registrinis

DV4204

110.

33576

Tverų žydų žudynių vieta ir kapas

Rietavo sav., Tverų sen., Sungailų k.,

2010-08-27

Registrinis

 

111.

5463

Kalnas, vad. Alkos kalnu

Rietavo sav., Rietavo sen., Alko k.,

1998-07-14

Valstybės saugomas

M93 , AR777

112.

15114

Koplytėlė su Marijos Sopulingosios, Marijos ir Pietos skulptūromis

Rietavo sav., Rietavo sen., Spraudžio k.,

 

Registrinis

DV4203

113.

2461

Žibintas II

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

 

Registrinis

1421, 413/1863

114.

27403

Rietavo dvaro sodybos senosios kapinės

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

2003-05-13

Valstybės saugomas

G364K14

115.

13290

Paveikslas „Šv. Motiejus“

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

1993-03-25

Registrinis

DV2141

116.

2342

Rietavo dvaro sodybos alaus darykla-skalbykla-vandentiekio bokštas

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Parko g. 12

1992-08-14

Valstybės saugomas

1300, G364K5 , 413/1868

117.

21221

Pupžiubių akmuo su plokščiadugniu dubeniu, vad. Velnio akmeniu

Rietavo sav., Tverų sen., Pupžiubių k.,

1994-11-25

Valstybės saugomas

M94 , 400

118.

27364

Vargonų instrumentas

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl.,

2003-05-06

Registrinis

P152K2

119.

4936

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso pirma koplytėlė

Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl., Žemaičių a. 6

1993-01-12

Registrinis

DR844

120.

13256

Koplytstulpis su Marijos Maloningosios (2), šv. Emilijos skulptūromis ir Jėzaus krikšto skulptūrine grupe

Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,

 

Registrinis

DV2107

121.

2738

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas

Rietavo sav., Medingėnų sen., Medingėnų k.,

1992-09-11

Registrinis

1715, 413/1881

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-12 11:17:45
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika