Kontrolės ir audito tarnyba

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA (OGINSKIŲ G. 10, RIETAVAS)

Eil.

Nr.

 

Pareigos, privačių interesų deklaracija

Vardas, pavardė

Pareigybės aprašymas

Tel. Nr.

El. paštas

Kabineto Nr.

1.

Savivaldybės kontrolierė

Privačių interesų deklaracija

 

Janina Gedmintienė

Pareigybės aprašymas

(8 448) 73 215

[email protected]

206 kab.

2.

Vyresnioji specialistė

Privačių interesų deklaracija

 

Dovilė Šarkauskaitė

Pareigybės aprašymas

(8 448) 73 227

[email protected]

204 kab.

TARNYBOS NUOSTATAI

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 

SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS VEIKLA

Veiklos planai

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS PALNAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2009 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2008 METŲ VEIKLOS PLANAS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2007 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metinės veiklos ataskaitos

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Priedas 1   Priedas 2    Priedas 3

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Rietavo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaita

Rietavo savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2007 metų veiklos ataskaita

RIETAVO savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2006 metų VEIKLOS ataskaita

AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2022 KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO ATASKAITA  AUDITO IŠVADA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2021 KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO ATASKAITA  AUDITO IŠVADA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2020 KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO ATASKAITA  AUDITO IŠVADA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2019 KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO ATASKAITA  AUDITO IŠVADA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2018 KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO ATASKAITA  AUDITO IŠVADA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2017 KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO ATASKAITA  AUDITO IŠVADA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2016 KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO ATASKAITA  AUDITO IŠVADA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2015 KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO ATASKAITA AUDITO IŠVADA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2014 KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO ATASKAITA AUDITO IŠVADA

RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2013 KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO ATASKAITA AUDITO IŠVADA NR. 3   AUDITO IŠVADA NR. 4    AUDITO IŠVADA NR. 5

ATASKAITA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS  2012  METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

ATASKAITA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽĖTO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Finansinių ataskaitų rinkiniai

         2023 METAI 

         2022 METAI 

         

         2021 METAI 

         2020 METAI         

        2019 METAI

        2018 METAI


Metinės ataskaitos

2013 m.

AUDITO ATASKAITA  DĖL RIETAVO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO  IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2012 METŲ ATASKAITOS

FINANSINIO AUDITO IŠVADA  DĖL   RIETAVO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2012 METŲ ATASKAITŲ

2012 m.

AUDITO ATASKAITA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO  IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2011 METŲ ATASKAITOS

FINANSINIO AUDITO IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2011 METŲ ATASKAITŲ

2011 m.

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO  IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO  BEI PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS

2010 m.

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO  2009 METŲ ATASKAITA

2009 m.

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO  2008 METŲ ATASKAITŲ

2008 m.

DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO  2007 METŲ ATASKAITŲ

 

KONTROLIERIAUS AUDITO ATASKAITOS

Auditai

2023 m.

IŠMOKŲ, SKIRTŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS IŠLAIDOMS APMOKĖTI, AUDITO ATASKAITA

ATASKAITA DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RIETAVO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO VERTINIMO

2021 m.

UGDYMO REIKMĖMS SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMAS

VŠĮ RIETAVO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO VERTINIMAS

ATASKAITA DĖL VŠĮ „RIETAVO ŽIRGYNAS“ 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO VERTINIMO

VEIKLOS AUDITO ATASKAITA NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS RIETAVO SAVIVALDYBĖJE

2020 m.

RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA VEIKLOS AUDITO ATASKAITA SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMAS

2019 m.

IŠANKSTINIO TYRIMO ATASKAITA AR EFEKTYVIAI ORGANIZUOJAMAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS RIETAVO SAVIVALDYBĖJE

2016 m.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RIETAVO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO RIBOTOS APIMTIES AUDITO ATASKAITA

AUDITO ATASKAITA DĖL RIETAVO OGINSKIŲ KULTŪROS MUZIEJUJE ATLIKTO FINANSINIO TEISĖTUMO AUDITO REZULTATŲ

FINANSINIO IR TEISĖTUMO AUDITO IŠVADA

2010 m.

TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO VEIKLOS ATASKAITA   1 Priedas    2 Priedas    3 Priedas

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RIETAVO MIESTO SENIŪNIJOS FINANSINIO AUDITO REZULTATŲ IŠVADA

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RIETAVO SENIŪNIJOS FINANSINIO AUDITO REZULTATŲ IŠVADA

2009 m.

RIETAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINIO AUDITO ATASKAITA  IŠVADA

ŽADVAINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS FINANSINIO AUDITO ATASKAITA

2008 m.

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪRAI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2007 METAIS TEISINGUMO

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO AUDITO

RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2007 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS TURTO 2007 M. ATASKAITOS (VT-1 METINĖ) IR SAVIVALDYBĖS TURTO 2007 M. ATASKAITOS (VT-2 METINĖ) FINANSINIO AUDITO

2007 m.

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS FINANSINIO AUDITO

DĖL RIETAVO LOPŠELIO DARŽELIO FINANSINIO AUDITO

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RIETAVO VERSLO INFORMACIJOS CENTRO AUDITAS

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2006 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTO ATASKAITŲ FINANSINIO AUDITO

RIBOTOS APIMTIES AUDITAI

DEL DOVANOTO, ISNUOMOTO BEI PAGAL PANAUDA NAUDOJAMO TURTO APSKAITOS RIETAVO MENO MOKYKLOJE

DĖL MAŽOS VERTĖS PREKIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMU TAIKYMO TVERŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE

 IŠVADOS DĖL PASKOLŲ IR GARANTIJŲ SUTEIKIMO

2021 m.

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĖS PASKOLOS PAĖMIMO

2020 m.

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĖS PASKOLOS PAĖMIMO

2019 m.

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĖS PASKOLOS PAĖMIMO

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

IŠVADA DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO VŠĮ  „RIETAVO TURIZMO IR VERSLO INFORMACINIS CENTRAS“

2018 m.

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĖS PASKOLOS PAĖMIMO

IŠVADA DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO VŠĮ  „RIETAVO TURIZMO IR VERSLO INFORMACINIS CENTRAS“

2016 m.

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

2015 m.

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĖS PASKOLOS PAĖMIMO

2014 m.

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĖS PASKOLOS PAĖMIMO

IŠVADA DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-25 11:24:54
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika