ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO RIETAVO SAVIVALDYBĖJE
2021-06-16


RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

  ĮSAKYMAS

Dėl ugdymo organizavimo RIETAVO SAVIVALDYBĖJE 

2021 m. birželio 16 d. Nr. AV-315

Rietavas 

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir jo pakeitimais, n u r o d a u:

1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

2. Ugdymas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas visose Rietavo savivaldybės ugdymo įstaigose, teikiančiose pagrindinį ir vidurinį ugdymą, vykdomas nuotoliniu būdu arba švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

3. Organizuoti vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą Rietavo savivaldybės švietimo įstaigose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai:

3.1. tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo vykdyti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose;

3.2. vaikai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturi sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu, mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu.

4. Mokinio tėvai, įtėviai, globėjai ar atstovai, pagal įstatymą kreipdamiesi dėl priežiūros paslaugų, švietimo įstaigai turi pateikti laisvos formos argumentuotą prašymą.

5. Neformalusis vaikų švietimas, neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. AV-284 „Dėl ugdymo organizavimo Rietavo savivaldybėje“.

7. Įsakymas įsigalioja 2021 birželio 17 d.

Įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius    Vytautas Dičiūnas

Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika