ĮSAKYMAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCIJOS PRIEMONIŲ
2020-10-27

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

   ĮSAKYMAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCIJOS PRIEMONIŲ

 2020 m. spalio 27 d.  Nr. AV-613

Rietavas

          Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. V–2356 „Dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai, nustatymo“  ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento 2020 m. spalio 26 d. raštą Nr. (8-21 16.1.17 E)2-86135 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių“, Rietavo savivaldybės operacijų centro 2020 m. spalio 27 d. protokolinį sprendimą OC-22:

  1. N u r o d a u:

1.1. įpareigoti asmenis, vyresnius negu 6 metų, viešose uždarose erdvėse ir visuose susibūrimuose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus asmenis, kai jie sportuoja, aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujančius aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistus, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorius ir teisėjus, viešojo maitinimo įstaigose sėdint prie stalo ar baro, taip pat paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;

1.2. valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse posėdžius organizuoti ir klientus aptarnauti nuotoliniu būdu arba iš anksto užsiregistravus;

1.3. nuotoliniu būdu teikti vaikams, žmonėms su negalia ir pagyvenusiems žmonėms dienos ir užimtumo centruose teikiamas paslaugas;

1.4. draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionarinėse socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose;

1.5. prioritetas turi būti teikiamas nuotolinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kai paslaugos pagal paciento sveikatos būklę gali būti suteikiamos nuotoliniu būdu ir pacientas sutinka jas gauti tokiu būdu;

1.6. uždrausti ligonių/asmenų lankymus stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose, socialinės ir globos įstaigose. Leidžiamas lankymas tenkinant mirštančiojo
asmens poreikius;

1.7. stiprinti infekcijų kontrolės priemones asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

1.8. kultūros įstaigų, kuriose veikia būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai, užsiėmimus ir meninį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu, būrelių, klubų, studijų, meno kolektyvų veiklą sustabdyti;

1.9. paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas, užtikrinamas 2 m atstumas tarp paslaugos gavėjų, 2 m atstumas tarp paslaugos teikėjų. Pramogų parkų, laisvalaikio paslaugų teikimo vietose asmeniui užtikrinamas 5 kv. m paslaugos teikimo vietos plotas;

1.10. viešojo maitinimo vietose ribojamas lankytojų srautas, užtikrinant saugius (2 m) atstumus. Rekomenduojama viešojo maitinimo paslauga – maistas išsinešti. Draudžiamos viešojo maitinimo paslaugos savitarnos principu;

1.11. gyventojams laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, susijusių su COVID-19 ligos plitimo prevencija (apriboti gyventojų socialinius kontaktus, nesiburti į grupes, bendrauti tik šeimose, atidėti asmenines šventes, dėvėti kaukes, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis tinkamos rankų higienos, kosėjimo / čiaudėjimo etiketo, tinkamai valyti aplinką ir pan.);

1.12. įpareigoti Savivaldybės teritorijoje esančių asmens sveikatos priežiūros ir/ar socialinės globos įstaigų, viešojo maitinimo, prekybos ir paslaugų teikimo vietų administracijas, viešojo transporto paslaugų tiekėjus, ugdymo įstaigų vadovus atsižvelgti ir sustiprinti šiose srityse Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose nustatytų būtinų izoliavimo priemonių taikymą Rietavo sav. teritorijoje.

              Įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius      Vytautas Dičiūnas

Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika