Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. [email protected]
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Aplinkos apsauga
 • Kultūra
 • Sportas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Kultūros paveldas
 • Žemės ūkis
 • Valstybinė kalba
 • Sveikata
 • Teritorijų planavimas
 • Pirminė teisinė pagalba
 • Civilinės metrikacijos
 • PRISIJUNGIMAS GYVENTOJAMS
 • TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA
 • TARYBOS POSĖDŽIAI
 • Vaizdo medžiaga
 • REGISTRUOTIS VAKCINACIJAI
 • Rietavo savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai
 • Rietavo savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė
 • Darbo skelbimai
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Vietos veiklos grupės
 • ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI
 • Miesto veiklos grupė
 • MOBILIZACIJA
 • rietavo verslo informacijos centras
 • Būstas
 • Neformalus vaikų švietimas
 • CIVILINĖ SAUGA
 • MOKESČIAI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Savivaldybės įstaigos/įmonės
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
  RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Asmenų aptarnavimas
  PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės ir NVO
 • Savivaldybė
 • Administracinė informacija
  Asmens duomenų apsauga
  Atviri duomenys
  Apie savivaldybę
  Darbo taryba
  Darbo skelbimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Klausimai
  Nuorodos
  Korupcijos prevencija
  Naujienos
  Projektai
  Paslaugos
  Struktūra ir kontaktai
  Savivaldybės vidinis kanalas
  Savivaldybės turtas
  Smurto ir priekabiavimo prevencija
  Taryba
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė informacija
  Tarybos narių kontaktai
  Veiklos sritys
  Tarybos sprendimai
 • Gyventojams
 • AKTUALI NFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19)
  Administracinės naštos mažinimas
  Bendruomenės
  Būstas
  Civilinė sauga
  Daugiabučių namų gyventojams
  EP naujienos
  Informacija gyventojams
  Kapinių priežiūra
  Keleivių vežimas
  Mokesčiai
  Mobilizacija
  Priėmimas LR Vyriausybės priimamajame
  Piliečių iniciatyvos
  Pagalba vaikams ir šeimoms
  Policijos informacija
  Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
  Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
  Vaiko teisių apsaugos pertvarka
  Vartotojų teisių apsauga
  Vietos veiklos grupės
 • Verslininkams
 • Verslo informacijos centras
  Informacija verslui
  Įmonės
  Licencijos
  Turto pardavimas ir nuoma
 • Turistams
 • Apgyvendinimo paslaugos
  Lankytini objektai
  Maitinimo paslaugos
  Taksi paslaugos
  Laisvalaikis
  Verslo ir turizmo informacijos centrai
  Naudinga informacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • ĮSAKYMAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCIJOS PRIEMONIŲ
  2020-10-27

  RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

     ĮSAKYMAS

  DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCIJOS PRIEMONIŲ

   2020 m. spalio 27 d.  Nr. AV-613

  Rietavas

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. V–2356 „Dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai, nustatymo“  ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento 2020 m. spalio 26 d. raštą Nr. (8-21 16.1.17 E)2-86135 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių“, Rietavo savivaldybės operacijų centro 2020 m. spalio 27 d. protokolinį sprendimą OC-22:

  1. N u r o d a u:

  1.1. įpareigoti asmenis, vyresnius negu 6 metų, viešose uždarose erdvėse ir visuose susibūrimuose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus asmenis, kai jie sportuoja, aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujančius aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistus, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorius ir teisėjus, viešojo maitinimo įstaigose sėdint prie stalo ar baro, taip pat paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;

  1.2. valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse posėdžius organizuoti ir klientus aptarnauti nuotoliniu būdu arba iš anksto užsiregistravus;

  1.3. nuotoliniu būdu teikti vaikams, žmonėms su negalia ir pagyvenusiems žmonėms dienos ir užimtumo centruose teikiamas paslaugas;

  1.4. draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionarinėse socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose;

  1.5. prioritetas turi būti teikiamas nuotolinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kai paslaugos pagal paciento sveikatos būklę gali būti suteikiamos nuotoliniu būdu ir pacientas sutinka jas gauti tokiu būdu;

  1.6. uždrausti ligonių/asmenų lankymus stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose, socialinės ir globos įstaigose. Leidžiamas lankymas tenkinant mirštančiojo
  asmens poreikius;

  1.7. stiprinti infekcijų kontrolės priemones asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

  1.8. kultūros įstaigų, kuriose veikia būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai, užsiėmimus ir meninį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu, būrelių, klubų, studijų, meno kolektyvų veiklą sustabdyti;

  1.9. paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas, užtikrinamas 2 m atstumas tarp paslaugos gavėjų, 2 m atstumas tarp paslaugos teikėjų. Pramogų parkų, laisvalaikio paslaugų teikimo vietose asmeniui užtikrinamas 5 kv. m paslaugos teikimo vietos plotas;

  1.10. viešojo maitinimo vietose ribojamas lankytojų srautas, užtikrinant saugius (2 m) atstumus. Rekomenduojama viešojo maitinimo paslauga – maistas išsinešti. Draudžiamos viešojo maitinimo paslaugos savitarnos principu;

  1.11. gyventojams laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, susijusių su COVID-19 ligos plitimo prevencija (apriboti gyventojų socialinius kontaktus, nesiburti į grupes, bendrauti tik šeimose, atidėti asmenines šventes, dėvėti kaukes, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis tinkamos rankų higienos, kosėjimo / čiaudėjimo etiketo, tinkamai valyti aplinką ir pan.);

  1.12. įpareigoti Savivaldybės teritorijoje esančių asmens sveikatos priežiūros ir/ar socialinės globos įstaigų, viešojo maitinimo, prekybos ir paslaugų teikimo vietų administracijas, viešojo transporto paslaugų tiekėjus, ugdymo įstaigų vadovus atsižvelgti ir sustiprinti šiose srityse Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės vadovo sprendimuose nustatytų būtinų izoliavimo priemonių taikymą Rietavo sav. teritorijoje.

                Įsakymas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

   

   

  Savivaldybės administracijos direktorius      Vytautas Dičiūnas

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.