Daugiabučių namų gyventojams

DAUGIABUTIS NAMAS – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 punktu daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Daugiabučių namų gyventojų bendrojo naudojimo objektų valdymui, naudojimui ir priežiūrai sudarę jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir paskyrę asmenį atstovaujantį patalpų savininkų interesus įregistruoja registrų centre.


Jungtinės veiklos sutarties pavyzdinė forma nuo 2013-10-25

Protokolo pavyzdinė forma nuo 2013-10-25

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.03.07:2017,,Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (su pakeitimais 2018 m. gegužės 3 d. Nr. D-355) ), statinių naudotojai organizuoja statinio techninę priežiūrą – paskiria namo techninį prižiūrėtoją, tvarko namo techninės priežiūros dokumentaciją, atlieka  namo bendrojo naudojimo objektų būklės nuolatinius stebėjimus (ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius), kasmetines apžiūras ir kt.

RIETAVO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMUOSE ĮRENGIAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO  AIKŠTELIŲ DALINIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMO TVARKA

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO AR KITOS PASKIRTIES PASTATO (PASTATŲ) BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ APRAŠAS 

STATINIO TECHNINIS PASAS,  TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ŽURNALAS. 

2021 M. PLANINIŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ, SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, PATIKRINIMŲ PLANAS

 

ATSAKOMYBĖ –  NK 349 straipsnis. TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTŲ DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO (VALDYMO) PAREIGŲ NEATLIKIMAS AR NETINKAMAS ATLIKIMAS

1. Teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų.

3. Butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti apsaugos reikalavimų nesilaikymas, kai šios lėšos laikomos ne atskiroje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje ar į apskaitą įtraukiamos pažeidžiant nustatytą tvarką, ar naudojamos ne pagal paskirtį, paslaugų ir rangos darbų pirkimų, išskyrus viešuosius pirkimus, vykdymas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininkui ar butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotam asmeniui, ar bendrojo naudojimo objektų administratoriui – fiziniam asmeniui arba juridinio asmens vadovui nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

NK 360 straipsnis. STATINIO NAUDOTOJO PAREIGŲ NEVYKDYMAS IR STATINIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAS

1. Trukdymas bendrojo naudojimo objektų valdytojui ar jo įgaliotiems asmenims, įgyvendinantiems butų ir kitų patalpų savininkų teisės aktų nustatyta tvarka priimtus sprendimus, remontuoti, atnaujinti (modernizuoti) ar kitaip tvarkyti bute ar kitose patalpose esančius bendrojo naudojimo objektus

užtraukia įspėjimą arba baudą statinio naudotojams nuo trisdešimt iki vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą pažeidimą,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

5. Statinių techninės priežiūros taisyklėse nustatytų priemonių netaikymas, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti nesiėmimas ar Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas įvykus naudojamo statinio avarijai, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai,

užtraukia baudą statinio naudotojams ir (ar) statinio techniniams prižiūrėtojams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATASKAITOS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYTOJŲ PRIEŽIŪROS IR VEIKLOS KONTROLĖS ATASKAITA UŽ 2021 METUS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NUTARIMAS DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

RIETAVO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, 
PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLĖS 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-02-03 10:28:34

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-27 16:16:15
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika