Civilinės metrikacijos

El. paštas:   [email protected]

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vyr. specialistė  Zinaida Baltrimienė

8 448 73 209

(8 657)  96 404

 [email protected]

Ataskaita

2021 METŲ SANTUOKŲ REGISTRAVIMO GRAFIKAS


Metrikacijos paslaugų informacinė sistema MEPIS http://mepis.vrm.lt

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

Laisvės a. 3, LT-90316 Rietavas

[email protected]

Skyriuje lankytojai priimami:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00 – 12:15  ir 13:00 ir 17:00.

Penktadieniais 8:00 – 12:15  ir 13:00 ir 15:45

Iškilminga santuokų, jubiliejinių santuokų ir vardynų registracija vyksta šeštadieniais pagal iš anksto sudarytą grafiką Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje.

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (CIVILINEI METRIKACIJAI)  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo

specialisto (civilinei metrikacijai) pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

 II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

  1. Skyriaus vyriausiojo specialisto (civilinei metrikacijai) pareigybės paskirtis –

užtikrinti tinkamą valstybės perduotų funkcijų – civilinės būklės registravimo, gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams – vykdymą.

 III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje srityje –

civilinės būklės aktų registravimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

  1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius

reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1

metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, civilinės būklės aktų rengimą ir registravimą, kitą informaciją, reikalingą spręsti klausimams, susijusiems su Skyriaus veikla;

4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti analitinę medžiagą;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus;

4.5.turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su

valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų atstovais Skyriaus civilinės metrikacijos   teikiamų paslaugų klausimais;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Offise“)  programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1 registruoja civilinės būklės aktus: gimimo, santuokos, mirties, santuokos

nutraukimo, vardo ir pavardės keitimo, įvaikinimo, tėvystės (motinystės) pripažinimo, nustatymo ir nuginčijimo;

                      5.2. rengia ir pasirašo Skyriaus (civilinės metrikacijos klausimais) raštus valstybės, savivaldybių institucijos ir kitoms įstaigoms, fiziniams asmenims dėl civilinės būklės aktų įrašų sudarymo ir kitais klausimais, susijusiais su civilinės būklės aktų įrašais, pasirašo ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu tvirtina civilinės būklės aktų įrašus, civilinės būklės aktų įrašų išrašus, kopijas;

                      5.3. rengia dokumentus ir atstovauja Skyriui teismuose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, pakeitimo, atkūrimo,  anuliavimo ir  kitais klausimais;

                      5.4. rengia dokumentus, priima sprendimus ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo ir anuliavimo;

                      5.5. rengia bylas dėl vardo ir (ar)  pavardės pakeitimo, tvirtina nustatytos formos išvadą dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo;

                      5.6. vykdo teismų sprendimus dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo ir anuliavimo;

                      5.7. tvarko duomenis po civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo ir teikia juos gyventojų registrui;

                      5.8. registruoja santuoką Skyriaus santuokų salėje, jaunavedžių pasirinktoje vietoje, sunkiai sergančio asmens namuose ar sveikatos priežiūros įstaigoje;

                      5.9. priima sprendimus registruoti santuoką nepraėjus mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką priėmimo dienos;

                      5.10. nagrinėja asmenų pareiškimus dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, norintiems sustabdyti santuokos registravimą;

                      5.11. rengia ir išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą asmenims, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje;

                      5.12. Įtraukia į aspakitą Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybėse sudarytas santuokas, apskaito bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas;

                      5.13. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą, užsiennio valstybėje nutrauktą santuoką, užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsienio valstybės piliečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį;

                      5.14. renka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;

                      5.15. užtikrina materialinių vertybių saugojimą ir tikslingą naudojimą, tvarko metrikų archyvą, rūpinasi jo kaupimu ir saugojimu;

                      5.16. rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

                      5.17. pagal savo kompetencija priima interesantus, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais;

                      5.18. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją viešojo administravimo ir kitoms institucijoms bei fiziniams asmenims;

                      5.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus pagal kompetencija dėl to, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-18 10:45:14
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika