Administracija

Laisvės a. 3, 5663 Rietavas
Telefonas    8 448 73 200
Faksas  8 448 73 222

El. paštas:    savivaldybe@rietavas.lt

Meras
Mero pavaduotojas
Kontrolierius
Administracijos direktorius

Centralizuota vidaus audito tarnyba
Kanceliarijos vedėja
Inžinierius programuotojas
Mero sekretorė - referentė
Kalbos tvarkytoja
Civilinės ir darbo saugos inžinierius
Specialistas karo prievolei administruoti
Administracijos buhalterija
Ūkio grupė
Teisės ir finansų  skyrius
Civilinės metrikacijos skyrius
Sveikatos, soc. paramos ir rūpybos skyrius
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Vietos ūkio skyrius
Žemės ūkio skyrius
Architekto tarnyba

Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Seniūnijos:

  Rietavo miesto seniūnija
  Rietavo seniūnija
  Daugėdų seniūnija
  Tverų seniūnija
  Medingėnų seniūnija

Pareigos

Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Meras  Antanas Černeckis 8 448 73 201   meras@rietavas.lt
 Mero pavaduotojas  Jonas Eugenijus Bačinskas 8 448 68471   mero.pavad@rietavas.lt 
 Kontrolierė  Janina Gedmintienė 8 448 73215  j.gedmintiene@rietavas.lt
 Administracijos direktorius  Vytautas Dičiūnas 8 448 73202  adirektorius@rietavas.lt

 Administracijos dir. pavaduotojas

Antanas Aužbikavičius 8 448 73203  a.auzbikavicius@rietavas.lt

Atgal

Centralizuota vidaus audito tarnyba

Faksas    8 448  73 222

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vyresn. specialistė  Rėda Pučinskienė 8 448 73 235   r.pucinskiene@rietavas.lt 

Atgal

Kanceliarijos vedėja

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
Kanceliarijos vedėja Regina Mockienė 8 448 73 233  r.mockiene@rietavas.lt  
Vyresnioji specialistė Virginija Jurgaitienė 8 448 73 233  v.jurgaitiene@rietavas.lt

Atgal

Inžinierius - programuotojas

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Inžinierius - programuotojas  Vaidas Salys 8 448 73 212  vaidas@rietavas.lt 

Atgal

Mero sekretorė - referentė

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Mero sekretorė - referentė  Jadvyga Jonušienė 8 448 73 200  j.jonusiene@rietavas.lt 

Atgal

Kalbos tvarkytoja - atstovė spaudai

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vyr. specialistė -kalbos tvarkytoja  Angelė Kilčiauskaitė 8 448 73 234  agne@rietavas.lt 

Atgal

Vyr. specialistas civilinei ir darbų saugai

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vyr. specialistas civilinei ir darbo saugai  Algirdas Meilus 8 448 73 213  a.meilus@rietavas.lt 

Atgal

Specialistas karo prievolei administruoti

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Specialistas karo prievolei administruoti  Vidas Šimkevičius 8 448 73 214  v.simkevicius@rietavas.lt

Atgal

Tarpžinybinis arhyvas

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Archyvarė   Izolda Kūrienė 8 448 68 183  

Atgal

Administracijos buhalterija

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vyr. buhalterė  Laimutė Agota Vaičikauskienė 8 448 73 223  l.vaicikauskiene@rietavas.lt
 Buhalterė  Viliutė Turskienė 8 448 73 217  v.turskiene@rietavas.lt 
 Buhalterė  Rūta Žlibinienė 8 448 73 217  r.zlibiniene@rietavas.lt 
 Specialistė  Loreta Katauskienė 8 448 73 217   l.katauskiene@rietavas.lt

Atgal

Ūkio grupė

Tel.  8 448 73 219

Faksas    8 448 73 222

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

El. paštas

 Specialistas

 Jonas Česnauskas

8 448 73 219

8 698 49 671

 j.cesnauskas@rietavas.lt

 Vairuotojas

 Aleksas Grigas

8 698 92 779

 Vairuotojas  Sgitas Bražas 8 698 49 664
 Vairuotojas  Povilas Smilgevičius 8 615 42 149

Atgal

Teisės ir finansų skyrius

El. paštas:   finansai@rietavas.lt

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Skyriaus vedėjas  Leonas Vespenderis 8 448 73 224 juristas@rietavas.lt
 Vyresn. specialistė  Rūta Bagdonienė 8 448 73 204  r.bagdoniene@rietavas.lt
 Vyresn. specialistė  Zita Beržonskienė 8 448 73 205  finansai@rietavas.lt
 Specialistė  Gertrūda Kukarieniene 8 448 73 216  g.kukarieniene@rietavas.lt
 Vyresn. specialistė  Vanda Galdikienė 8 448 73 216  

Civilinės metrikacijos skyriaus

El. paštas:   metrikacija@rietavas.lt

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vedėja  Zinaida Baltrimienė 8 448 73 209  z.baltrimiene@rietavas.lt
 Vyresn. specialistė  Agne Stonkute 8 448 73 209

Atgal

Sveikatos, socialinės paramos

ir rūpybos skyrius

El. paštas:   parama@rietavas.lt

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vedėja  Jolita Brogaitė 8 448 73 208   jolita@rietavas.lt
 Vyr. specialistė  Sandra Rėkašienė 8 448 73 208  s.rekasiene@rietavas.lt
 Soc. išmokų specialistė  Laima Griguolienė 8 448 73 208  l.griguoliene@rietavas.lt
 Specialistė  Ingrida Murauskiene 8 448 73 208   i.murauskiene@rietavas.lt

Atgal

Vaiko teisių apsaugos tarnyba

El. paštas:   parama@rietavas.lt

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vedėja  
 Specialistė  Aiste Kuzminskytė 8 448 73 227  r.sabeckiene@rietavas.lt
 Psichologė  Vaida Vaičikauskienė 8 448 73 227

Atgal

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

El. paštas:   svietimas@rietavas.lt

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vedėja  Lidija Rėkašienė 8 448 73 206  l.rekasiene@rietavas.lt
 Vedėjos pavaduotoja švietimui  Janina Barynienė 8 448 73 229  j.baryniene@rietavas.lt
 Vedėjos pavaduotoja kultūrai  Jolanta Bertauskienė 8 448 73 232  j.bertauskiene@rietavas.lt
 Vedėjos pavaduotojas sportui   Mantas Vaičekauskas 8 448 73 232
 Vyr. specialistė švietimui  Jūratė Šedvilaitė 8 448 73 226  jurate@rietavas.lt
 Sekretorė - archyvarė  Sekretorė-archyvarė 8 448 73 228  
 Jaunimo reikalų koordinatorius  Egidijus Gricius 8 448 68 510  griciui@hotmail.com
 Vyr. specialistė švietimui  Jolanta Grevienė 8 448 73 226  jolanta@rietavas.lt

Atgal

Vietos ūkio skyriaus struktūra

El. paštas:   vietos.ukis@rietavas.lt

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vedėjas  Juozas Albauskas 8 448 73 207  j.albauskas@rietavas.lt
 Inžinierius-sąmatininkas  Antanas Kundrotas 8 448 73 225  a.kundrotas@rietavas.lt
 Vyr. specialistas  Juozas Auryla 8 448 73 225  

 Vyr. specialistė (ekologė)

 Specialistė (investicijoms)

 Jūratė Bitarytė 8 448 73 203
 Vyr. specialistė (investicijoms)  Danguolė Pučinskaitė 8 448 73 225
 Vyr. specialistas investicijoms  Petras Jonušas 8 448 73 225  

Atgal

Žemės ūkio skyrius

El. paštas:   zemesukioskyrius@rietavas.lt

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Skyriaus vedėjas  Alfonsas Stabingis 8 448 73 218  a.stabingis@rietavas.lt
 Vyresnysis specialistas  Vladas Undaravičus 8 448 73 210  v.undaravicius@rietavas.lt
 Vyresnioji specialistė

 Aurelija Šerniūtė

8 448 73 210
 Vyr. specialistė  Laimutė Jurčienė 8 448 73 218  l.jurciene@rietavas.lt

Atgal

Architekto tarnyba

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
 Vedėja  Loreta Žižytė Karčiauskienė 8 448 73 211  architektas@rietavas.lt
 Vyresn. specialistė  Jurgita Jasaitė 8 448 73 211
 Specialistas žemėtvarkai  Mantas Viržintas 8 448 73 211  
 Specialistė turizmui  Irena Liškuvienė 8 448 41 025
 Vyr. specialistė  Janina Virkšienė 8 448 73 211

Atgal

Rietavo miesto seniūnija

El. paštas:    m.seniunija@rietavas.lt

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

El. paštas

 Seniūnas

 Jurgis Baltrimas

8 448 73 221

8 686 14 318

 j.baltrimas@rietavas.lt 

 Specialistė

 Ingrida Budraitienė

8 448 73 221

 Socialinė darbuotoja

 Onutė Poškuvienė

8 448 73 230

 o.poskuviene@rietavas.lt

 Buhalterė  Antanina Vainorienė 8 448 73 221  

Atgal

Rietavo seniūnija

Oginskių 8, 5663 Rietavas

El. paštas:    k.seniunija@rietavas.lt

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

El. paštas

 Seniūnas

 Romanas Jurčius

8 448 68 256

8 686 92 780

 r.jurcius@rietavas.lt 
 Specialistė  Ramutė Sugintienė

8 448 68 256

 
 Socialinė darbuotoja  Dalia Jucienė

8 448 68 256

 
 Ūkio inžinierius  Alvydas Kačinauskas

8 448 68 256

 Buhalterė Kristina Stončiūtė

8 448 68 256

Specialistė  Danguolė Bružinskienė

Atgal

Daugėdų seniūnija

Daugėdų k., Daugedų sen., Rietavo sav.

El. paštas:    daugedai@rietavas.lt

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

El. paštas

 Seniūnė

 Asta Globienė

8 448 45 887

8 686 92 783

 Specialistė

 Jūratė Vyšniauskaitė

8 448 45 887

 Buhalterė - socialinė darbuotoja

 Zita Venckienė

8 448 45 887

Atgal

Tverų seniūnja

www.tverai.lt

Žemaičių a., Tverai, Rietavo sav.

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

El. paštas

 Seniūnas

 Antanas Zalepūgas

8 448 41 174

8 686 92 778

 Buhalterė

 Darata Mitkevičienė

8 448 41 174

 Raštvedė

 Stepanija Juškienė

8 448 41 174

 Socialinė darbuotoja  Zofija Kuzminskienė 8 448 41 174
 Kasininkė - pasininkė  Virginija Markūnienė 8 448 41 174
 Specialistas  Juozas Norkevičius 8 448 41 174

Atgal

Medingėnų seniūnija

Medingėnų k., Medingenų sen., Rietavo sav.

El. paštas:    medingenai@rietavas.lt

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

El. paštas

 Seniūnė

 Salomėja Čiesnienė

8 448 41 711

8 686 92 782

 Buhalterė

 Jadzė Lukienė

8 448 41 711

 Specialistė  Rima Kalnikaitė

8 448 41 711

Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2009-01-09 09:56:52
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika