Verslo informacijos centras_LIT

VšĮ Rietavo verslo informacijos centras

Oginskių g. 8, Lt 90311 Rietavas

Tel. (8 448) 68 104, 68 202

El. p. [email protected]

Direktorė - Laima Dockevičienė

Rietavo verslo informacijos centras (RVIC) - viešoji įstaiga, kuri yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka 2002 m. gruodžio 12 d. įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (RVIC įstatai, 2008).

VšĮ Rietavo verslo informacijos centras yra įsikūręs Oginskių g. 8, Rietave – viename iš miesto pasididžiavimo - Oginskių dvaro - pastatų, kuris vadinamas kryžiauna.

VšĮ Rietavo verslo informacijos centro dalininkai – Rietavo savivaldybė, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija, Lietuvos darbdavių konfederacija.

Įstaigos įstatuose yra apibrėžtos šios viešosios funkcijos: rinkti, analizuoti ir teikti informaciją apie Rietavo savivaldybės verslo poreikius; skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą Rietavo savivaldybėje, panaudojant kuo daugiau vietos išteklių.

Pagrindinis VšĮ Rietavo verslo informacijos centro tikslas – rinkti ir kaupti informaciją verslo klausimais. Centras teikia informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams; naujai įsteigtiems verslo subjektams padeda plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, taip pat skatina verslo subjektus užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais. Skatina verslo plėtrą kaimiškose teritorijose.

VšĮ Rietavo verslo informacijos centro 2008-2010 m veiklos strategijoje, patvirtintoje dalininkų susirinkime 2008 08 14 d. protokolu. Nr.3 tarp kitų strateginių tikslų yra ir šie:

·  Sustiprinti smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumą ir veiklos internacionalizaciją

·  Pagerinti bendradarbiavimą tarp verslo ir mokslo institucijų

·  Suformuoti verslumo kultūrą

·  Padidinti savivaldybės žinomumą šalyje ir užsienyje

Daugiau informacijos -  www.rietavovic.lt

Last Update: 2009-03-03 09:19:54
NEWSLETTER
SUBSCRIPTION
Your e-mail

By continuing to browse or by clicking "Accept", you agree to the storing of cookies on your device to enchance your site experience and for analytical purposes. Cookie policy