Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • 2020-09-14  PASIKEITĖ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIS

   

  Rietavo savivaldybės šeštojo šaukimo 20 posėdis prasidėjo priesaika. Povilą Batavičių pakeitusios Vaidos Vaičikauskienės priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Vincentas Vobolevičius.


  Patvirtinus darbotvarkę, pirmiausiai priimtas sprendimas dėl Tarybos veiklos reglamento papildymo. Nuspręsta padidinti Rietavo savivaldybės 2020 metų biudžetą 24,494 tūkst. Eur. Iš kur gautos lėšos ir kaip jos bus panaudotos, Tarybos nariams paaiškino Finansų skyriaus vedėja Kristina Pužauskienė.

  Be diskusijų vienbalsiai priimti Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkės Eglės Fabijonavičienės pateikti sprendimų projektai: dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo pakeitimo; dėl mokymo lėšų skyrimo; dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Rietavo savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo, perskirstymo ir naudojimo tvarkos papildymo ir pakeitimo; dėl Rietavo savivaldybės švietimo įstaigų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metais patikslinimo; dėl įgaliojimų Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui Vytautui Dičiūnui suteikimo. Pastaruoju sprendimu Administracijos direktorius įgaliotas tvirtinti Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą ir Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų rėmimo konkurso organizavimo Savivaldybėje tvarkos aprašą.

  Sprendimo dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 19 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl Rietavo savivaldybės švietimo ir biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo projektui paprieštaravo Tarybos  narys Alfredas Mockus. Balsuojant už jo pasiūlytą ar posėdžiui pateiktą (su pakeitimu) variantus, Tarybos narių nuomonės išsiskyrė. Balsų dauguma patvirtintas posėdžiui pateiktas sprendimo projektas.

  Taryba nusprendė patvirtinti Savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą. Iki šiol Savivaldybėje būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija nepasinaudojo nė vienas asmuo ar šeima.

  Nuspręsta suderinti UAB „Rietavo komunalinis ūkis 2017-2019 metais faktiškai įgyvendintas investicijas ir patvirtinti parinktą audito įmonę – apskaitos ir kontrolės uždarąją akcinę bendrovę „Auditas“ – UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2020-2021 m. finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti. Nustatyta ir paslaugų už auditą kaina – 2664 Eur (be PVM). Atlyginimas bus mokamas iš bendrovės lėšų.

  Keletą sprendimų priėmus vienbalsiai, Tarybos narių nuomonės vėl išsiskyrė svarstant klausimą dėl VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centrui  suteikto garanto grąžinimo termino pratęsimo. Keturiolikai balsavus už ir dviems susilaikius, sprendimas priimtas.

  Posėdyje nuspręsta, kad Povilą Batavičių Finansų ir ekonomikos komitete pakeis Vaida Vaičikauskienė, ji taip pat papildys ir Švietimo, kultūros ir sporto komiteto sudėtį.

  Taryba išklausė dviejų pretendentų steigti viešąją įstaigą buvusios Žemaitijos kolegijos pastatuose pretendentų pasiūlymus. VšĮ „Žemaitijos inovacijų centras“ planus pristatė Gintautas Kniukšta su savo komanda. Apie būsimus darbus ir plėtros galimybes kalbėjo ir Vakarų stalo teniso akademijos atstovas Silverijus Puotkalis. Pertraukėlės metu viską gerai apsvarstę,  Tarybos nariai dėl naujos viešosios įstaigos kūrimo priėmė protokolinį nutarimą.

  Uždaroje posėdžio dalyje nuspręsta Rietavo savivaldybės Garbės piliečio vardą suteikti Justinui Krėpštai, dr Jonui Jagminui, prof. dr. Ramunei Šmigelskytei-Stukienei ir Henrikui Cipariui. Iškilminga ceremonija vyks rugsėjo  25 d.

   
    Spausdinti  

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.