Rietavo savivaldybė - SKELBIAMI AUKCIONAI

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 13995481
Šiandien apsilankė: 27619
Dabar naršo: 371
Versija spausdinimui
SKELBIAMI AUKCIONAI

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. AV-683

Parduodamas turtas

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Kainos didinimo intervalas  (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis  (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia –pabaiga

(data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

Butas/patalpa-gyvenamoji patalpa  su bendro naudojimo patalpomis, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms, unikalus Nr. 4400-5176-4140:8367),  statybos metai – 1981, bendras plotas – 18,33 kv. m su bendro naudojimo patalpomis: a-5 1/2 dalis iš 3,26 kv. m – 1,63 kv. m,  a-6 1/4 dalis iš 1,59 kv. m – 0,40 kv. m, a-7 1/4  dalis iš 16,84 kv. m – 4,21 kv. m,  iš viso bendro naudojimo patalpų – 6,24 kv. m, Rietavo m., Žalioji g. 23-13

2417,00

100,00

30,00

241,00

2019-12-30

00 val. 00 min./

2020-01-02

23 val. 59 min.

 

2020-01-06

9 val. 00 min./

2020-01-09

13 val. 59 min.

 

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis  Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178, ir  Rietavo savivaldybės organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas Savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. AV-9.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami į Rietavo  savivaldybės administracijos  (kodas 188747184) sąskaitą  Nr. LT717300010002563458 AB „Swedbank“  banke.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka: 1) registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją; 2) įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją; 3) kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją; 4) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas; 5) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas:

 1) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;

  2) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu vanda.galdikiene@rietavas.lt, o protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.

Nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.

Visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo  ir pardavimo sutarties pasirašymo.  

 

Kitos aukciono sąlygos

Nekilnojamojo turto  pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaičiuojamas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione dienos dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaroma pirkimo ir pardavimo sutartis. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį. Parduodamo objekto viešo aukciono sąlygos skelbiamos Rietavo savivaldybės interneto  svetainėje www.rietavas.lt.

 Informaciją dėl  turto apžiūros, pardavimo sąlygų, aukciono vykdymo ir sutarčių projektų teikia Rietavo savivaldybės administracijos  Finansų sk. vyresn. specialistė Vanda Galdikienė, tel. (8 448) 73 216, mob. 8 615 62158, el. paštas vanda.galdikiene@rietavas.lt. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą Rietavo savivaldybės administracijos  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyriaus specialistu Jonu Česnausku mob. (8 698) 49 671.

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. AV-683

Parduodamas turtas

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

Kainos didinimo intervalas  (Eur)

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis  (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo pradžia –pabaiga

(data ir laikas)

Aukciono data ir laikas

Butas/patalpa-gyvenamoji patalpa  su bendro naudojimo patalpomis, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms, unikalus Nr. 4400-5176-4184:8370),  statybos metai – 1981, bendras plotas – 459,88 kv. m su bendro naudojimo patalpomis: a-1 1/3 dalis iš 3,56 kv. m – 1,19, a-2 1/3 dalis iš 43,04 kv. m – 14,35 kv. m, a-4 1/1 dalis 1,38 kv. m,  a-5 1/2 dalis iš 3,26 kv. m – 1,63 kv. m,  a-6 1/4 dalis iš 1,59 kv. m – 0,40 kv. m, a-7 1/4  dalis iš 16,84 kv. m – 4,21 kv. m,  iš viso bendro naudojimo patalpų – 23,16 kv. m, su rūsiu R-3 – 18,96 kv. m., Rietavo m., Žalioji g. 23-16

54397,00

100,00

30,00

5439,00

2019-12-30

00 val. 00 min./

2020-01-02

23 val. 59 min.

 

2020-01-06

9 val. 00 min./

2020-01-09

13 val. 59 min.

               

 

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis  Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178, ir  Rietavo savivaldybės organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas Savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. AV-9.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami į Rietavo  savivaldybės administracijos  (kodas 188747184) sąskaitą  Nr. LT717300010002563458 AB „Swedbank“  banke.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka.

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės,    registruodamiesi į aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka: 1) registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją; 2) įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją; 3) kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją; 4) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas; 5) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Elektroniniame aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys, registruodamiesi į aukcioną, turi pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas:

 1) atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas;

      2) sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys   (asmenų grupė).

  Aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu vanda.galdikiene@rietavas.lt, o protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.

Nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.

Visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo  ir pardavimo sutarties pasirašymo.  

 

Kitos aukciono sąlygos

Nekilnojamojo turto  pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaičiuojamas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione dienos dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaroma pirkimo ir pardavimo sutartis. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį. Parduodamo objekto viešo aukciono sąlygos skelbiamos Rietavo savivaldybės interneto  svetainėje www.rietavas.lt.

 Informaciją dėl  turto apžiūros, pardavimo sąlygų, aukciono vykdymo ir sutarčių projektų teikia Rietavo savivaldybės administracijos  Finansų sk. vyresn. specialistė Vanda Galdikienė, tel. (8 448) 73 216, mob. 8 615 62158, el. paštas vanda.galdikiene@rietavas.lt. Parduodamo turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą - Rietavo savivaldybės administracijos  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyriaus specialistu Jonu Česnausku mob. (8 698) 49 671.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-27 09:46:11

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.