Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Neįgaliųjų draugijos
  Web paštas
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Projektas EMPACI
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos veikla
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • 2020-05-11  NUOTOLINIAME POSĖDYJE PRIIMTA 30 SPRENDIMŲ

  Nuotoliniame Rietavo savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos 15 posėdyje pirmiausia buvo pritarta Tarybos, mero ir Administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitoms, kuriose apžvelgtos visos sritys.

  Taryba patvirtino VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarė centro praėjusių metų veiklos ataskaitai. Nustatytas mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydis šios įstaigos vyriausiajam gydytojui. Nuo šių metų gegužės 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. jis bus 15 proc. nuo mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio.

  Taryba nusprendė pavesti Rietavo savivaldybės administracijos direktoriui atstovauti Savivaldybei eiliniame visuotiniame UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ akcininkų susirinkime.

  Posėdyje patvirtinta: UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2019 metų metinis pranešimas ir finansinių ataskaitų rinkinys; Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos įgyvendinimo 2019 metų ataskaita; Savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaita; Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 2020 metų sąmata; Savivaldybės  2020 metų socialinių paslaugų planas; Rietavo savivaldybės turto ir valstybės turto valdymo, naudojimo  ir disponavimo juo tvarkos aprašas; Nuompinigių už Rietavo savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašas; nekilnojamųjų daiktų pirkimo Savivaldybės vardu tvarkos aprašas.

  Taryba pritarė Rietavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai. Nuspręsta imti 400 tūkst. Eur trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laikinam Savivaldybės pajamų trūkumui dengti. Lėšos bus panaudotos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, komunalinių paslaugų, kitų prekių ir paslaugų  įsigijimo išlaidoms ir kitai neišvardintai socialinei paramai. Administracijos direktorius įgaliotas pasirašyti paskolos sutartį su Finansų ministerija. Rietavo savivaldybės 2020 metų biudžetas padidintas 581,4 tūkst. Eur. Šio sprendimo tikslas – užtikrinti racionalų gautų lėšų paskirstymą tarp asignavimų valdytojų programų.

  Tarybos sprendimu nustatytas Rietavo savivaldybės švietimo įstaigų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2020-2021 mokslo metais.

  Rietavo savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas pasirašyti  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų  lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 veiklų įgyvendinimo sutartis vykdant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“.

  Sprendimu patvirtinta Lėšų sporto klubų ir trenerių projektams finansuoti skyrimo komisija. Taryba sutiko perimti Rietavo savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą. Planšetiniai ir nešiojamieji kompiuteriai perduodami Lauryno Ivinskio, Tverų gimnazijoms ir Žadvainių pagrindinei mokyklai.

  Nuspręsta deleguoti į VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos Stebėtojų tarybą Savivaldybės administracijos  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėją.

  Be ilgų diskusijų pritarta Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitai. Tarybos sprendimu pakeista Saugaus eismo komisijos sudėtis – vietoje Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rietavo policijos komisariato viršininko Mariaus Vaičikausko nuo šiol joje darbuosis Klaipėdos AVPK Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas Aurelijus Jankauskas.

  Taryba nusprendė priimti Rietavo savivaldybės nuosavybėn Plungės apylinkės teismo sprendimu perduotą bešeimininkį turtą – buvusios mokyklos pastatą su priklausiniais Alko k., degalinę ir amoniako saugyklos pamatus Giliogirio k., fekalinę siurblinę Drobstų k. ir buvusios degalinės pastatą su priklausiniais Rietave, Pramonės g. Turtas, išskyrus buvusios degalinės pastatą, dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo pripažintas netinkamu naudoti. Jis bus nurašytas ir likviduotas.

  Posėdyje nuspręsta perduoti bendruomenei „Kaimynija“ 10 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį negyvenamąsias patalpas Tverų sen., Pajomančio kaime – bendruomenės įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

  Taryba leido viešo konkurso būdu išnuomoti laisvas patalpas Rietavo m., Plungės g. 18-1, nustatant pradinį nuompinigių dydį už 1 kv. m – 2,90 Eur per mėnesį.

  Posėdyje iš viso priimta 30  sprendimų.

   
    Spausdinti  

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.