Rietavo savivaldybė - straipsniai : KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 18894700
Šiandien apsilankė: 0
Dabar naršo: 0
Skelbimai
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS


KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 12

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones ir (arba) veiklos sritis:

VPS priemonė „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6)

Remiamos veiklos: remiami projektai, investuojantys į kaimo vietovių kultūros paveldo, gamtos paveldo ir kraštovaizdžio infrastruktūrą (istorinę, etninės kultūros, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ir  vietovių pritaikymas ir tvarkyba)

Tinkami vietos projektų vykdytojai –  VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys, pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (išskyrus VVG).

Paramos gavėjo pobūdis: NVO, viešoji įstaiga, bendruomeninė organizacija, biudžetinė įstaiga

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 78 200,00 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti –

39 100,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 78 200,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.trvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje – Sedos g. 6, Telšiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. liepos 3 d. , 8.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 4 d., 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje – Sedos g. 6, Telšiai. Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti.  Jeigu vietos projektą teikia fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Kitokiu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) pateiktos paraiškos nepriimamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Telšių rajono vietos veiklos grupės būstinėje – Sedos g. 6, Telšiai ir telefonu +370 616 58 021 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.