Rietavo savivaldybė - Korupcijos prevencija

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 18690768
Šiandien apsilankė: 905
Dabar naršo: 4
Versija spausdinimui
Korupcijos prevencija

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVIEČIAME DALYVAUTI ANONIMINĖJE APKLAUSOJE

Siekiant išsiaiškinti galimus korupcijos atvejus, nustatyti galimas jos išplitimo priežastis Savivaldybėje ir įvertinti Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę, išsiaiškinti trūkumus ir priežastis, skatinti ieškoti būdų, kaip pagerinti Administracijos skyrių, padalinių ir įstaigų darbą viešojo administravimo ir paslaugų teikimo srityje, parengta anoniminė anketa. 

Mums svarbi Jūsų nuomonė, tad prašome atsakyti į visus šios anketos klausimus. Užtikriname Jūsų anonimiškumą – gauti atsakymai bus naudojami tik duomenims apibendrinti. Apklausa bus vykdoma iki 2017 m. sausio 20 d.

 

Apklausos klausimus rasite čia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. 

Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos –kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rietavo savivaldybė dalyvauja administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos projekte „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystes institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“, projekto kodas NR. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011.

Rietavo savivaldybė dalyvauja projekte pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Projekto tikslas yra apjungti Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės kovos su korupcija institucijas ir 10 Lietuvos savivaldybių į bendradarbiavimo tinklą, siekiant perimti gerąją Norvegijos Karalystės patirtį korupcijos prevencijos srityje vietos savivaldos institucijose.

Projektas prisideda prie dalyvaujančių savivaldybių darbuotojų kompetencijų didinimo ir švietimo korupcijos prevencijos srityse. Projekto veiklos skatina antikorupcinių priemonių kūrimą vietos ir regionų lygiu, perteikia Norvegijos karalystės žinias ir gerąją patirtį antikorupcinių priemonių kūrimo ir korupcijos prevencijos vietos ir regiono lygiu švietimo srityse, parengia konkrečias ilgalaikes priemones (metodiką, mokymo vadovas, atvejų studijas), kaip didinti valstybės tarnautojų veiklos skaidrumą bei gerinti administracinius ir viešuosius gebėjimus valstybės ir savivaldybių institucijose korupcijos prevencijos srityje.

PLAČIAU

APVALAUS STALO KONFERENCIJA  „KORUPCIJOS PREVENCIJA RIETAVO SAVIVALDYBĖJE.  AR GALIME KAŽKĄ PAKEISTI? FAKTAI, SPRENDIMAI, ĮŽVALGOS“

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus

Kviečiame informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Rietavo savivaldybėje (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.)

Informuoti gali kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu.

Gauta informacija nėra skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims, yra užtikrinamas asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas.  

Pateikti asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų organizacinėmis it techninėmis duomenų saugumo priemonėmis, patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12).

Gauta informacija registruojama įstaigos nustatyta tvarka ir nagrinėjama Antikorupcijos komisijos posėdžio metu. Išnagrinėjus pateiktą informaciją, apie priimtus sprendimus per 20 darbo dienų informuojamas pranešėjas. Asmuo, pateikęs pranešimą, bet nenurodęs savo vardo, pavardės, telefono numerio, el. pašto ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą, apie priimtus sprendimus nebus informuojamas. 

Konfidencialiai ir anonimiškai informuoti galima:

kreiptis tiesiogiai į Savivaldybės merą, Antikorupcinę komisiją, Laisvės a. 3, Rietavas;

raštu, pateikiant pranešimą Rietavo savivaldybės merui arba Antikorupcijos komisijai, Laisvės a. 3, Rietavas;

telefonais: (8 448) 73 201, 73 200, 73 216;

faksu (8 448) 73 222 (visą parą);

elektroniniu paštu savivaldybe@rietavas.lt

Gyventojų patogumui, pasibaigus Rietavo savivaldybės administracijos darbuotojų darbo dienos laikui, prašymai, pareiškimai ir skundai priimami:

Pirmadieniais – nuo 17 iki 17.30 val., 212 kab.

Antradieniais – nuo 17 iki 17.30 val., 102 kab.

Trečiadieniais – nuo 17 iki 17.30 val., 215 kab.

Ketvirtadieniais – nuo 17 iki 17.30 val., 204 kab. 

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 2663333 (taip pat ir poilsio dienomis);

faksu (8 5) 266 3307;

elektroniniu paštu pranesk@stt.lt 

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.stt.lt 

Informuojame, kad asmenims, pateikusiems vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, yra atlyginama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ nustatyta tvarka. 

ĮSAKYMAS DĖL ATLYGINIMO ASMENIMS, SUTEIKUSIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI VERTINGĄ INFORMACIJĄ APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Kovos su korupcija komisija 

Arturas Kungys – Rietavo savivaldybės tarybos narys, Darbo partijos atstovas, komisijos pirmininkas;

Vilija Butkevičienė – Rietavo savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovas;

Irena Bagdonienė – bendruomenės atstovė;

Regina Litvinienė – bendruomenės atstovė;

Alma Lengvenienė – Rietavo savivaldybės tarybos narė, Liberalų ir centro sąjungos atstovė;

Virginija Jakavičienė – Rietavo savivaldybės tarybos narė, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovė. 

Komisijos sudėtis patvirtinta Rietavo savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T1-89 „Dėl Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ sudaryta Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisija

Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatai             

Rietavo savivaldybės komisijos posėdžių darbotvarkės ir nutarimai

2016 metai

2015 metai         

2014 metai

2013 metai

2012 metai

2011 metai

2010 metai 

Aktualijos 

2015-11-06 Susitikimas su „Transparency internacional“ Lietuvos skyriaus atstovu

2013-12-04 Paminėta tarptautinė antikorupcijos diena

2013-12-03 Tveriškiai – prieš korupciją

2012-04-02 Apie rimtus dalykus – įtaigiai ir su humoru

Lietuvos moksleiviai prieš korupciją

Antikorupcinio švietimo paskaita Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje 

Korupcijos prevencijos programos

Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programa    

Rietavo savivaldybės korupcijos prevencijos 2013-2014 metų programa

Rietavo savivaldybės 2011-2012 metų korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Rietavo savivaldybės 2009-2010 metų kovos su korupcija programa

Rietavo savivaldybės 2009-2010 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaitos  

Rietavo savivaldybės 2015 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

Rietavo savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaita

Rietavo savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

Rietavo savivaldybės 2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

Rietavo savivaldybės 2011-2012 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita

Rietavo savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2011 metų įgyvendinimo ataskaita 

Rietavo savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2010 metų įgyvendinimo ataskaita

Rietavo savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2009 metų įgyvendinimo ataskaita

Rietavo savivaldybės Kovos su korupcija komisijos 2011-2012 metų veiklos ataskaita

Korupcijos tikimybės nustatymas

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2016 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2015 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2014 m.  

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2013 m. 

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje 2012 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas Rietavo savivaldybėje 2012 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo Rietavo savivaldybėje lentelės 2012 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas Rietavo savivaldybėje 2011 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo Rietavo savivaldybėje lentelės 2011 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Rietavo savivaldybėje 2011 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Rietavo savivaldybėje 2010 m

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Rietavo savivaldybėje lentelė 2010 m 

Sociologiniai tyrimai

Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2015 metai)

Savivaldybės administracijos darbuotojų anoniminės apklausos tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti rezultatai (2015 metai)

Asmenų aptarnavimo kokybės, gyventojų suvokimo apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje apklausos rezultatai (2014 metai)

Apklausos apie gyventojų apie korupciją ir galimas jos išplitimo priežastis Rietavo savivaldybėje rezultatai (2013 metai) 

Gyventojų apklausos apie sąlyginį korupcijos išplitimą Rietavo savivaldybėje rezultatai (2012 metai) 

Gyventojų apklausos apie sąlyginį korupcijos išplitimą Rietavo savivaldybėje rezultatai (2011 metai) 

Teisės aktai

Rietavo savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas  

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa  

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas  

Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Rietavo savivaldybės įstaigoje arba įmonėje, pateikimo

Dėl Rietavo savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų skyrimo atsakingais už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigose   

Informaciją parengė

Teisės ir finansų skyriaus

specialistė G. Kukarėnienė

tel. (8 448) 73 216, el. p. gertruda.kukareniene@rietavas.lt 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-19 15:17:35

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.