Rietavo savivaldybė - straipsniai : INFORMACIJA EKSTERNAMS APIE 2018-2019 M. M. BRANDOS EGZAMINUS

 
Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Administracinė informacija Paslaugos Veiklos sritys GARBĖS PILIEČIAI Bendruomenės
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika

Skaičiuojama nuo: 2012-01-15
Iš viso apsilankė: 2921149
Šiandien apsilankė: 4173
Dabar naršo: 110
Skelbimai
INFORMACIJA EKSTERNAMS APIE 2018-2019 M. M. BRANDOS EGZAMINUS

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2018-2019 mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos gali  teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, bazinės mokyklos vadovui. Rietavo savivaldybėje bazine mokykla paskirta Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki spalio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios, eksternai, nepateikę prašymo iki spalio 24 dienos, prašymus galės pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:
1. Asmens  tapatybę  patvirtinantį  dokumentą  (asmens  tapatybės  kortelę,  pasą ar  leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
2. Vidurinį  išsilavinimą  liudijantį   dokumentą   (brandos  atestatą,  profesinės    ar   aukštesniosios mokyklos diplomą (jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).
3. Studijų  kokybės  vertinimo  centro  pažymą,  kuria  vidurinį  išsilavinimą  liudijanti  kvalifikacija įvertinta  lygiaverte  arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją   arba  švietimo  ir  mokslo  ministro  įsakymą   dėl   vidurinio  išsilavinimo   pripažinimo   ar patvirtintą jo kopiją (jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje).
4. Užsienio  šalies  mokyklos  išduotą  dokumentą,  liudijantį,  kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

Teikdamas prašymą eksternas įmoka po 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas, bazines mokyklas galima rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt  

Janina BARYNIENĖ  

Rietavo savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vedėjo pavaduotoja

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 

Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 3, 90311 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.