Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Apie savivaldybę
 • Rietavo miestas
  Rietavo istorija
  Žemėlapis
 • Taryba
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
 • Ugdymo įstaigos
 • Kontrolės ir audito tarnyba
 • Darbo taryba
 • Vaiko teisių apsaugos pertvarka
 • Koordinuota pagalba vaikams ir šeimoms
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Vietos veiklos grupės
 • Projektai
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Korupcijos prevencija
 • Turto valdymas
 • Kontaktai
 • Tarybos nariai
  Įstaigų kontaktai
  Web paštas
  Kontaktai
 • Naujienų prenumerata
 • EP naujienos
 • Rietavo kraštiečių klubas
 • Naujienos
  Kontaktai ir rekvizitai
 • Versija neįgaliesiems
 • Policijos informacija
 • Civilinė sauga
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Žemės mokestis
  Nekilnojamojo turto mokestis
 • Euro įvedimas Lietuvoje
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Mobilizacija
 • Būstas
 • Rietavo trečiojo amžiaus universitetas
 • Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija
 • Naujienos
  Vykdomi projektai
 • Lyderių laikas 3
 • Asmens duomenų apsauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Komitetai
  Komisijos
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Specialistai
  Dokumentų valdymo ir teisės skyrius
  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba
  Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyrius
  Finansų skyrius
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Ūkio plėtros ir investicijų skyrius
  Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Architektūros skyrius
  Seniūnijos
  Rietavo miesto
  Rietavo
  Daugėdų
  Medingėnų
  Tverų
  Nuolatinės komisijos ir darbo grupės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
  Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės mero
  Savivaldybės administracijos direktoriaus
  Vadovų veiklos ataskaitos
  Tarnybiniai automobiliai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės valdomos (kontroliuojamos) įmonės
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Atmintinės
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Prašymų ir skundų priėmimas
 • Veiklos sritys
 • Aplinkos apsauga
  Kultūra
  Sportas
  Švietimas
  Jaunimas
  Kultūros paveldas
  Socialinė parama
  Žemės ūkis
  Valstybinė kalba
  Sveikata
  Teritorijų planavimas
  Pirminė teisinė pagalba
  Civiline metrikacija
 • GARBĖS PILIEČIAI
 • Bendruomenės
 • 2019-03-01  ATLIEKŲ TVARKYMAS RIETAVO SAVIVALDYBĖJE

  Telšių apskrities savivaldybės Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybės 2003 metų gruodžio 30 dieną įsteigė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, kurios pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje.

  Telšių regione nuo 2008 metų sausio 1 dienos įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą, pradėtas įgyvendinti apmokėjimo už suteikiamas paslaugas principas – „teršėjas moka“. Vietinės rinkliavos administravimas pavestas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.

  Rietavo savivaldybėje atliekų turėtojus atliekų surinkimo priemonėmis (konteineriai ir specialūs maišai) aprūpina ir mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų surinkimą vykdo UAB „Valda“.

  Iš individualių valdų mišrios komunalinės atliekos vežamos kas antrą savaitę, pakuočių atliekos – 1 kartą per mėnesį, stiklo pakuočių – 1 kartą per ketvirtį. Iš Rietavo miesto daugiabučių namų konteinerių aikštelių mišrios komunalinės atliekos vežamos 2 kartus per savaitę. Didžiųjų atliekų surinkimas vykdomas 2 kartus per metus – kovo ir rugsėjo mėnesiais. Draudžiama didžiąsias atliekas mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuotės atliekų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius, ar palikti šalia jų, kai didžiųjų atliekų rinkimas nevykdomas. Didžiosios atliekos visus metus iš gyventojų priimamos nemokamai Atliekų priėmimo aikštelėje Kalakutiškės k. Pristačius neiškomplektuotą (neišardytą) buitinę techniką į aikštelę ir priėmėjui nurodžius vietinės rinkliavos mokėtojo kodą, gali būti 0,06 Eur už 1 kg sumažinamas kitų metų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokestis. Nenurodžius rinkliavos mokėtojo kodo, nebus mažinamas rinkliavos mokestis.

  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas nustato, kad organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą ir mokant Savivaldybės nustatytą rinkliavą, atliekų turėtojams atstovauja jų naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas. Savininkai privalo mokėti nustatytą rinkliavą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės nustato dvinarę rinkliavą, susidedančią iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų. Didelę dalį atliekų tvarkymo paslaugos kainos sudaro pastoviosios sąnaudos, kurios skiriamos atliekų tvarkymo infrastruktūros išlaikymui ir plėtrai. Taisyklėse nustatyta, kad pastovioji dedamoji yra pastovioji įmokos dalis, kurią moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys. Taisyklėse taip pat nustatyta, kad kintamąją rinkliavos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų išvežimo ir tvarkymo paslauga.

  Nuo 2017 metų balandžio 1 dienos Rietavo savivaldybės teritorijoje įsigaliojo dvinarė rinkliava susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dalies.

  Rietavo savivaldybės rinkliavos mokėtojai gali būti atleidžiami nuo kintamosios rinkliavos dedamosios, jeigu deklaruoja, kad laikotarpį, ne trumpesnį, kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieneri kalendoriniai metai, nesinaudos komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, priskirta konkrečiam jo valdomam nekilnojamojo turto objektui. Tokiems mokėtojams deklaruotu laikotarpiu komunalinių atliekų tvarkymo paslauga nebus teikiama.

  Rinkliavos mokėtojams, individualių namų savininkams, kurių gyvenamosios paskirties pastatai toliau negu 300 m iki atliekų surinkimo maršruto, kuriems komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas, kintamoji rinkliavos dalis neskaičiuojama.  Vietinės rinkliavos kintamoji dalis neskaičiuojama atsižvelgiant į iki einamųjų metų sausio 15 d. rinkliavos mokėtojo pateiktą ir seniūnijos seniūno patvirtintą prašymą arba seniūnijos seniūno pateiktą sąrašą.

  Nuo vietinės rinkliavos atleidžiami rinkliavos mokėtojai, kai jiems priklausantis nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės ar neįmanomas naudoti. Tokio turto savininkas privalo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pateikti laisvos formos prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

  Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos gali būti taikomos Rietavo savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems vieniems gyvenantiems daugiabučių namų butų savininkams, vienbučių gyvenamųjų namų savininkams, socialinio būsto nuomininkams. Lengvatą sudaro 20 procentų sumokėtos metinės rinkliavos dydžio piniginė kompensacija, kuri išmokama rinkliavos mokėtojui, jau sumokėjusiam metinį rinkliavos mokestį. Mokėtojo vidutinės finansinės piniginės pajamos per mėnesį neturi viršyti 435 Eur. Dėl lengvatos gavimo būsto savininkas ar naudotojas kreipiasi į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir prideda reikalingus dokumentus: prašymą lengvatai gauti, galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, sumokėtos rinkliavos už einamuosius metus kvitą. Dokumentus dėl lengvatų gavimo seniūnijų seniūnams reikia pristatyti nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d.

  Rietavo savivaldybės gyventojai turi laikytis Rietavo savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių: atliekų turėtojai privalo rūšiuoti komunalines atliekas jų susidarymo vietoje, t. y. atskirti popierių ir kartoną, stiklą, plastiką, metalą, didžiąsias, žaliąsias, maisto ir virtuvės, buityje susidarančias pavojingas, elektros ir elektroninės įrangos, statybos ir griovimo atliekas, naudotas padangas ir nemaišyti jų su kitomis atliekomis ar medžiagomis. Jeigu bus rasta arba pastebėta, kad nerūšiuojama, o viskas metama į bendrą konteinerį, atliekų vežėjas turi teisę netuštinti tokių konteinerių ir įspėti atliekų turėtoją. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnio 1 dalį, Atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 140 eurų. Nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų.

  Kol vieni gyventojai atliekas atsakingai rūšiuoja, kiti pamiškėje dar palieka įvairių atliekų ar padangų. Teigiamus gyventojų rūšiavimo įpročius lemia diegiami įvairūs atliekų surinkimo sprendimai, taromatų sistema, didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės, specialūs rūšiavimo konteineriai pakuočių atliekoms ir kt. Rietavo savivaldybės individualių valdų gyventojams 2015-2016 metais išdalinti konteineriai, skirti stiklo ir pakuočių atliekoms rūšiuoti. Rietavo mieste 2018 metais daugiabučių namų gyventojams įrengta 10 pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių, skirtų mišrių, pakuočių ir pakuočių atliekų, antrinių žaliavų  surinkimui. Pusiau požeminių konteinerių privalumai – pagerina estetinį miesto vaizdą, mažina vizualiai didelį antžeminių konteinerių kiekį, dirvos temperatūra neleidžia bakterijoms daugintis, todėl konteineriuose esančios atliekos neskleidžia kvapo.

  Remiantis gyventojų apklausų duomenimis, Lietuvoje apie 50 proc. gyventojų nuolat rūšiuoja atliekas. Gyventojai nerūšiuoja atliekų dėl to, kad namuose trūksta vietos arba todėl, kad labai patogu atliekas išmesti į vieną konteinerį, nors rūšiavimo priemonės yra gyventojų kiemuose ar aplinkiniuose daugiabučių kiemuose.

  Rietavo savivaldybėje, lyginant paskutinių 10 metų duomenis, išrūšiuotų atliekų kiekis kiekvienais metais didėjo, pvz., 2008 m. – 92,454 t, o 2018 m. – 286,705 t. Didesnis išrūšiuotų atliekų kiekis rodo išaugusį visuomenės sąmoningumą.

  Rietavo savivaldybėje, lyginant paskutinių 10 metų duomenis, buitinių atliekų kiekis sumažėjo net 1 085,16 t (2008 m. – 2 552,16 t, 2018 m. – 1 467 t.). Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018 metais Rietavo savivaldybėje nuolatinis gyventojų skaičius buvo 7 542, taigi vienam gyventojui per metus tenka 194,51 kg komunalinių atliekų.

  Atsakingą rūšiavimą formuoja gyventojų sąmoningumas, kuris priklauso nuo mus supančios aplinkos. Pastebima, kad dažniau rūšiuoja moterys, taip pat labiau linkę rūšiuoti vyresni asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, ir žmonės, suprantantys nerūšiavimo pasekmes (pvz., klimato kaita). Dažniausiai gyventojai atliekas rūšiuoja dėl geresnės aplinkos išsaugojimo.

   

  Vesta ANDRIJAUSKIENĖ

  Rietavo savivaldybės administracijos

  Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus ekologė

   

   

   

   

   
    Spausdinti  

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.