Rietavo savivaldybė

 
Law Information Activities Facilities Honorary Citizens
Į pradžią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visitors

From: 2012-01-15
In total: 12947661
Today: 25754
Online: 654
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Rietavo savivaldybės tarybos 10 posėdis
Posėdžio data 2019-11-21 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Vyksta
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl Rietavo savivaldybės šeštojo šaukimo tarybos 10 posėdžio darbotvarkės patvirtinimo Antanas Černeckis
Priimtas
2 Dėl pritarimo Rietavo savivaldybės švietimo įstaigų 2018 metų veiklos ataskaitoms (Nr. SP-184) Eglė Fabijonavičienė
Priimtas
3 Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ tiekiamos šilumos bazinių ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo (Nr. SP-185) Albinas Maslauskas
Priimtas
4 Dėl parinktos audito įmonės UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti patvirtinimo (Nr. SP-186) Albinas Maslauskas
Priimtas
5 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimu Nr. T1-82 patvirtinto Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo (Nr. SP-187) Albinas Maslauskas
Priimtas
6 Dėl Rietavo savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 2019 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. SP-188) Albinas Maslauskas
Priimtas
7 Dėl Rietavo savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos pakeitimo (Nr. SP-189) Albinas Maslauskas
Priimtas
8 Dėl Rietavo savivaldybės 2019 metų biudžeto padidininimo (Nr. SP-197) Rūta Bagdonienė
Priimtas
9 Dėl Rietavo savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020-2022 metų atestacijos programų patvirtinimo (Nr. SP-190) Eglė Fabijonavičienė
Priimtas
10 Dėl Rietavo sav. Tverų gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo (Nr. SP-191) Eglė Fabijonavičienė
Priimtas
11 Dėl Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo (Nr. SP-192) Eglė Fabijonavičienė
Priimtas
12 Dėl Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-147 patvirtinto Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Rietavo savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo 6.2., 16.1., 16.2. papunkčių ir 14, 15, 17 ir 18 punktų pakeitimo (Nr. SP-193) Eglė Fabijonavičienė
Priimtas
13 Dėl pavadinimo gatvei suteikimo (Nr. SP-194) Albinas Maslauskas
Priimtas
14 Dėl pritarimo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Rietavo savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. SP-195) Albinas Maslauskas
Priimtas
15 Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis (Nr. SP-196) Jonas Eugenijus Bačinskas
Priimtas
16 Savivaldybės mero informacija Antanas Černeckis
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Tarybos narių siūlymai, paklausimai, pastabos

Nagrinėjamas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

 
Rietavo savivaldybė. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 3, 90316 Rietavas, Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222, El. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188747184
© 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.